AMBIENT

Tính nồng độ Ba(oh)2

bởi nguyen bao anh 01/06/2019

Hòa tan hoàn toàn 30g muối CaCO3 bằng axit HCl. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí sinh ra vào 100ml dd Ba(OH)2 aM, thu được 14,95g muối axit Ba(HCO3)2. Tính giá trị của a?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Theo đề bài ta có : nCaCO3 = \(\dfrac{30}{100}=0,3\left(mol\right)\)

  PTHH :

  \(CaCO3+2HCl->CaCl2+CO2\uparrow+H2O\)

  0,3mol..........0,6mol.............................0,3mol

  Ta thấy sau khi co sp khí CO2 ở PƯ hòa tan CaCO3 tác dụng với Ba(OH)2 thì thu được muối axit

  => nCO2(dư)

  Theo đề bài ta có : nBa(HCO3)2 = \(\dfrac{14,95}{259}\approx0,06\left(mol\right)\)

  PTHH :

  \(2CO2+Ba\left(OH\right)2->Ba\left(HCo3\right)2\)

  0,12mol...........0,06mol...........0,06mol

  => a = CMddBa(HCO3)2 = \(\dfrac{0,06}{0,1}=0,6\left(l\right)\)

  bởi Thành Nguyễn 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>