Tính m rắn thu được biết hòa tan Na, Al vào nước thu được 3,36 lít H2?

bởi Co Nan 22/04/2019

hòa tan hết một miếng hợp kim Na, Al (tỉ lệ mol tương ứng là 1:2 ) vào nước thu được 3,36 l khí H2 (đktc) và m gam chất rắn. Tìm m

Câu trả lời (1)

 • Hợp kim: \(\left\{{}\begin{matrix}Na:a\left(mol\right)\\Al:2a\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  \(2Na\left(a\right)+2H_2O-->2NaOH\left(a\right)+H_2\left(0,5a\right)\)

  \(2NaOH\left(a\right)+2Al\left(a\right)+2H_2O\rightarrow2NaAlO_2+3H_2\left(1,5a\right)\)

  Vì sau phản ứng thu được m gam chất rắn chứng tỏ Al còn dư sau phản ứng

  => Chọn số mol NaOH để tính

  Theo PTHH: \(\sum n_{H_2}=0,5a+1,5a\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow2a=0,15\Rightarrow a=0,075\left(mol\right)\)

  \(n_{Al}\left(pư\right)=a\left(mol\right)\)

  \(n_{Al}\left(dư\right)=2a-a=a=0,075\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m=0,075.27=2,025\left(g\right)\)

  bởi Tran Tri Tin 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan