AMBIENT

Tính khối lượng dung dịch H2SO4 1M

bởi Hoa Hong 29/04/2019

Cho 30g CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư toàn bộ khí sinh ra cho lội qua 250ml dung dịch NaOH 2M đủ để tạo thành dung dịch X

a) Tính khối lượng các muối có trong dung dịch X

b) Tinh khối lượng dung dịch H2SO4 1M (d=1,25g/ml ) cần dùng để tác dụng vừa đủ với X (tạo muối trung hòa)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(n_{CaCO3}=\dfrac{30}{100}=0,3\left(mol\right)\)

  \(n_{NaOH}=2.0,25=0,5\left(mol\right)\)

  a) \(CaCO3+2HCl-->CaCl2+CO2+H2O\)

  ......0,3....................................................0,3............

  \(k=\dfrac{0,5}{0,3}=1,67\)

  \(CO_2+2NaOH-->Na_2CO_3+H_2O\)

  ..x/2.............x

  \(CO_2+NaOH-->NaHCO3\)

  y...............y.....

  bn tự giải hệ ra nhé. đến đây thì dễ r

  bởi Võ Tuyết Anh 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>