ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính khối lượng dung dịch H2SO4 1M

Cho 30g CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư toàn bộ khí sinh ra cho lội qua 250ml dung dịch NaOH 2M đủ để tạo thành dung dịch X

a) Tính khối lượng các muối có trong dung dịch X

b) Tinh khối lượng dung dịch H2SO4 1M (d=1,25g/ml ) cần dùng để tác dụng vừa đủ với X (tạo muối trung hòa)

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(n_{CaCO3}=\dfrac{30}{100}=0,3\left(mol\right)\)

  \(n_{NaOH}=2.0,25=0,5\left(mol\right)\)

  a) \(CaCO3+2HCl-->CaCl2+CO2+H2O\)

  ......0,3....................................................0,3............

  \(k=\dfrac{0,5}{0,3}=1,67\)

  \(CO_2+2NaOH-->Na_2CO_3+H_2O\)

  ..x/2.............x

  \(CO_2+NaOH-->NaHCO3\)

  y...............y.....

  bn tự giải hệ ra nhé. đến đây thì dễ r

    bởi Võ Tuyết Anh 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1