YOMEDIA

Tính Cm các chất trong ddA

bởi Lê Tấn Thanh 15/04/2019

1,Thêm từ từ từng giọt 100 ml dd HCl 1,5 M vào 400 ml dd A gồm KHCO3 và Na2CO3 thu được dung dịch B và thoát ra 1,008 L khí(đktc) . Cho dung dịch B phản ứng vs một lượng Ba(OH)2 dư thu được 29,55 g kết tủa. Tính Cm các chất trong ddA

2, Cho 35 g hh X gồm Na2CO3 và K2CO3. Thêm từ từ, khuấy đều 0,8l HCl 0,5M vào dd X trên thấy có 2,24 L khí CO2 thoát ra ở đktc và dd Y. Thêm Ca(OH)2 vào dd Y được kết tủa A . Tính khối lượng mỗi chất trong X và Khối lượng kết tủa A

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Gọi số mol 2 muối trên lần lượt là a, b. Ta có:
  - Số mol ion CO3(2-) là a+b
  Số mol ion H+ =số mol HCl = 0,4. Do thêm từ từ HCl vào dd muối nên:
  H+ + CO3(2-) -------> HCO3(-) (1)
  Vì có khí thoát ra nên xảy ra phản ứng 2 => CO3(2-) hết
  H+ + HCO3(-) -------> CO2 + H2O (2)
  Do
  Do dd Y tạo kết tủa với Ca(OH)2 nên dd Y có chứa ion HCO3- => sau (2) H+ hết, HCO3- dư => mol H+ (2) = mol CO2 =0,1 => mol H+(1)=a+b=0,4 - 0,1 = 0,3
  Giải hệ: a+b = 0,3
  106a + 138b = 35
  ta được a = 0,2 b = 0,1 => khối lượng mỗi muối ^-^
  - dd Y chứa 0,3 - 0,1 = 0,2 mol ion HCO3-
  HCO3- + OH- ------> CO3(2-) + H2O
  Ca2+ + CO3(2-) -----> CaCO3
  Mol CaCO3 = mol CO3(2-) = mol HCO3- =0,2 => Khối lượng kết tủa^-^

  bởi Nguyen Thuy Linh T. 15/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>