AMBIENT
UREKA

Tính các giá trị a,b ?

Nung a(g) bột Al với b(g) S thu được hỗn hợp X. Hòa tan X vào dung dịch HCl dư, còn lại 0.04g chất rắn và có 1.344l khí bay ra (đktc). Cho toàn bộ khí bay ra vào dung dịch Pb(NO3)2. Sau phản ứng thu được 7.17g kết tủa đen PbS. Tính các giá trị a,b ?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Nung bột Al và S xảy ra phản ứng
  2Al + 3S ---> Al2S3 (1)

  Hỗn hợp sau phản ứng với dung dịch HCl dư còn lại 0,04g chất rắn không tan
  => Al2S3,S dư và Al có thể dư

  Al2S3 + 6HCl ---> 2AlCl3 + 3H2S (2)
  2Al + 6HCl ---> 2AICI3 + 3H2 (3)

  Khí thu được chứa H2S và có thể có H2.
  số mol khí = 1,344/22,4 = 0,06 mol

  Cho qua dung dịch Pb(NO3)2 dư:
  H2S + Pb(NO3)2 ---> PbS + 2HNO3
  nH2S = nPbS = 7,17/239 = 0,03 mol < 0,06 mol

  => hh khí thu được phải chứa cả H2
  nH2 = 0,06 - 0,03 = 0,03 mol

  Theo phương trình (2): nAI2S3 = 1/3 nH2S = 0,01 mol
  Theo phương trình (3) : nAl = 2/3 nH2 = 0,02 mol
  Theo phương trình(1): nAI pư = 2nAl2S3 = 0,02 mol
  nS pư = 3nAl2S3 = 0,03 mol

  => nAl banđầu = 0,02 + 0,02 = 0,04 mol => mAl banđầu = 1,08 (g)
  mS banđầu = 0,03x32 + 0,04 = 1 (g)

    bởi phùng lan 12/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON