Tính C% dung dịch sau phản ứng khi cho 20g Fe và Ag vào 200g HCl 7,3%?

bởi Suong dem 22/04/2019

cho 20g hỗn hợp gồm Fe và Ag và 200g dung dịch HCl 7,3% phản ứng vừa đủ

a)Tìm % khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp

b)Tìm C% dung dịch sau phản ứng

Câu trả lời (1)

 • Ta có: \(n_{HCl}=\dfrac{200.7,3\%}{100\%.36,5}=0,4\left(mol\right)\)

  Khi cho hỗn hợp trên tác dụng với HCl thì chỉ có Fe phản ứng,nên ta có PT:

  PT : Fe + 2HCl -> FeCl2 +H2

  cứ:: 1...........2.............1............1 (mol)

  vậy:0,2<----0,4------->0,2------>0,2(mol)

  => mFe=n.M=0,2.56=11,2(g)

  => mAg=mhh - mFe=20-11,2=8,8(g)

  \(\%Fe=\dfrac{m_{Fe}.100\%}{m_{hh}}=\dfrac{11,2.100}{20}=56\left(\%\right)\)

  \(\Rightarrow\%Ag=100\%-\%Fe=100\%-56\%=44\left(\%\right)\)

  b) Dung dịch sau phản ứng chỉ có FeCl2

  => mFeCl2=n.M=0,2.127=25,4(g)

  md d sauphanung=mhh +mHCl=20+200=220(g)

  \(C\%_{ddsauphanung}=\dfrac{m_{FeCl_2}.100\%}{m_{ddsauphanung}}=\dfrac{25,4.100\%}{220}\approx11,55\left(\%\right)\)

  bởi nguyễn thị ái linh 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan