Tìm tên kim loại X

bởi Nguyễn Hồng Tiến 27/04/2019

1/ Cho kim loại X tác dụng với dd H2SO4 đủ. Sau pư thu đc khí H2.Biết khối lượng H2SO4 : khối lượng X = \(\dfrac{49}{12}\)

Câu trả lời (1)

 • 2X+nH2SO4\(\rightarrow X_2\left(SO_4\right)_n+nH_2\)

  -Theo đề ta có: \(\dfrac{98n}{2X}=\dfrac{49}{12}\rightarrow X=12n\)

  n=1\(\rightarrow X=12\)(loại)

  n=2\(\rightarrow\)X=24(Mg)

  n=3\(\rightarrow\)X=36(loại)

  bởi Phạm Ngọc Khánh 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan