AMBIENT

Tìm FexOy biết cho 7,2g Fe và FexOy vào HCl 1M thu được 0,56 lít H2?

bởi hà trang 22/04/2019

Cho 7,2g hỗn hợp A gồm fe và FexOy tan hết trong dung dịch HCl 1M dư thu được 0,56 lít khí H2 ở đktc và dung dịch B.Cho toàn bộ dung dịch B vào NaOH dư đun xôi trong điều kiện có không khí lọc lấy kết tủa rửa sách nung nóng đến khối lượng không đổi thu được 8g chất rắn

a) Xác định thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A

b) Tím công thức oxit sắt

c) Tính thể tích HCl dư

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2 (1)

  FexOy + 2yHCl -> xFeCl2y/x + yH2O (2)

  nH2=0,025(mol)

  nFe2O3=0,05(mol)

  Ta có:

  nFe=2nFe2O3=0,1(mol)

  mFe trong Fe;FexOy=56.0,1=5,6(g)

  mFe trong A=nH2=0,025(mol)

  mFe trong A=0,025.56=1,4(g)

  mFexOy=7,2-1,4=5,8(g)

  mFe trong FexOy=5,6-1,4=4,2(g)

  mO trong FexOy=7,2-5,6=1,6(g)

  nFe trong FexOy=0,075(mol)

  nO trong FexOy=0,1(mol)

  =>\(\dfrac{x}{y}=\dfrac{0,075}{0,1}=\dfrac{3}{4}\)

  Vậy CTHH của oxit sắt là Fe3O4

  bởi khanhduy nguyen 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>