Tìm CTHH của oxit KL và tính nồng độ mol của dd HCl

bởi Lê Minh Hải 17/05/2019

cho 16g 1 oxit KL td vs 120ml dd HCl đc 32,5g muối. Tìm CTHH của oxit KL và tính nồng độ mol của dd HCl

GIÚP MK VS

Câu trả lời (1)

 • Gọi CTTQ: AxOy

  Hóa trị của A: 2y/x

  nAxOy = \(\dfrac{16}{xA+16y}\left(mol\right)\)

  nACl2y/x = \(\dfrac{32,5}{A+\dfrac{71y}{x}}\left(mol\right)\)

  Pt: AxOy + 2yHCl --> xACl2y/x + yH2O

  \(\dfrac{16}{xA+16y}\)..................\(\dfrac{16x}{xA+16y}\)

  Ta có: \(\dfrac{16x}{xA+16y}=\dfrac{32,5}{A+\dfrac{71y}{x}}\)

  \(\Leftrightarrow A=\dfrac{2y}{x}.\dfrac{56}{3}\)

  Biện luận:

  2y/x 1 2 3
  A 18,67 37,3 56 (TM)

  Vậy A là Sắt (Fe), CTHH: Fe2O3

  nFe2O3 = \(\dfrac{16}{160}=0,1\left(mol\right)\)

  Pt: Fe2O3 + 6HCl --> 2FeCl3 + 3H2O

  ...0,1 mol--> 0,6 mol

  CM HCl = \(\dfrac{0,6}{0,12}=5M\)

  bởi Nguyễn Linh Chi 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan