ON
ADMICRO
VIDEO

Tính V mỗi khí trong không khí

Cho 180 ml khí O2 vào 110 ml hh khí H2;CH4;N2 .Sau phản ứng đốt cháy;làm lạnh thấy còn 104 ml khí.Cho sản phẩm đi qua dd NaOH thấy V khí còn lại là 32 ml.Tính V mỗi khí trong không khí.Biết V các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ,áp suất

Help me!!!!!

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Khi làm lạnh thì hơi nước ngưng tụ. Cho qua NaOH thì CO2 bị hấp thu.

  \(\Rightarrow V_{CO_2}=104-32=72\left(ml\right)\)

  Giả sử O2 phản ứng hết:

  \(CH_4\left(72\right)+2O_2\left(144\right)\rightarrow CO_2\left(72\right)+2H_2O\left(144\right)\left(1\right)\)

  \(2H_2\left(72\right)+O_2\left(36\right)\rightarrow2H_2O\left(72\right)\left(2\right)\)

  \(\Rightarrow V_{O_2\left(2\right)}=180-144=36\left(ml\right)\)

  \(\Rightarrow180+110-72-144+72-72-36=38< 104\)

  \(\Rightarrow O_2\) dư.

  Gọi thể tích của \(H_2;CH_4;N_2\) lần lược là x, y, z

  \(CH_4\left(72\right)+2O_2\left(144\right)\rightarrow CO_2\left(72\right)+2H_2O\left(144\right)\)

  \(2H_2\left(x\right)+O_2\left(\dfrac{x}{2}\right)\rightarrow2H_2O\left(x\right)\)

  \(\Rightarrow180+110-72-144+72-x-\dfrac{x}{2}=104\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{3x}{2}=42\)

  \(\Leftrightarrow x=28\left(ml\right)\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}V_{H_2}=28\left(ml\right)\\V_{CH_4}=72\left(ml\right)\\V_{N_2}=10\left(ml\right)\end{matrix}\right.\)

    bởi Phạm Nguyễn Quỳnh Anh 12/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1