AMBIENT

Tính V CO2

bởi hoàng duy 29/04/2019

Giúp em với ạ

Cho 20 g hh bột CaCO3 và MgCO3 vào 150 ml dd HCl 2 M khuấy lĩ,sau khi các PƯ kết thúc thấy V lít CO2 bay ra.Tính V CO2

Bài này em khuyên mọi người nên dùng định luật BTKL nha

@Rain Tờ Rym Te;@Rainbow

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Để giải được bài này thì cô bổ sung một chút thông tin vào đề như sau:

  Hòa tan từ từ 20 g hh bột CaCO3 và MgCO3 vào 150 ml dd HCl 2 M khuấy lĩ,sau khi các phản ứng kết thúc thấy V lít CO2 (đktc) bay ra.Tính giá trị V.

  Giải thích: Đối với dang toán muối cacbonat tác dụng với axit thì tùy thuộc vào các cho hóa chất nào vào hóa chất nào thì sẽ tạo những sản phẩm khác nhau.

  + Cho từ từ axit HCl vào muối cacbonat: tạo muối axit trước sau đó nếu axit vẫn còn thì mới tạo muối clorua và giải phóng khí CO2.

  2CaCO3 + 2HCl \(\rightarrow\) Ca(HCO3)2 + CaCl2

  Ca(HCO3)2 + 2HCl \(\rightarrow\) CaCl2 + CO2\(\uparrow\) + 2H2O

  + Cho từ từ muối cacbonat vào axit HCl: tạo muối clorua và giải phóng khí.

  CaCO3 + 2HCl \(\rightarrow\) CaCl2+ CO2\(\uparrow\)\(\uparrow\) + H2O

  Ứng dụng để giải bài trên:

  -Phân tích: trong đề có 2 dữ kiện là khối lượng của muối và số mol của axit. Tuy nhiên đề không nói là muối pứ hết hay axit pứ hết. Vì vậy không thể tính được số mol của mỗi muối cacbonat.

  - Hướng dẫn giải:

  nHCl = 0,3mol. (1)

  Gọi R là kim loại trung bình của Ca và Mg. (\(24\le M_R\le40\))

  Suy ra công thức muối cacbonat là RCO3. (\(84\le M_{RCO3}\le100\))

  \(\Rightarrow\) \(\dfrac{20}{84}\ge n_{RCO_3}\ge\dfrac{20}{100}\)

  \(\Leftrightarrow0,281\ge n_{RCO_3}\ge0,2\) (2)

  PTHH : RCO3 + 2HCl \(\rightarrow\) RCl2+ CO2\(\uparrow\) + H2O (3)

  Dựa vào (1), (2), (3) suy ra HCl phản ứng hết.

  \(\Rightarrow n_{CO2}=\dfrac{1}{2}n_{HCl}=0,15mol\\ \Rightarrow V=3,36lit\)

  bởi Trương Yến Vy 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>