YOMEDIA
IN_IMAGE

M là kim loại nào?

Hai cốc đựng dd HCL đặt trên hai đĩa cân A và B:cân ở vị trí cân bằng.Cho 5g CaCO3 vào cốc A và 4,8g M2CO3(M là kim loại) vào cốc B.Sau khi hai muối đã tan hoàn toàn,cân trở lại vị trí cân bằng.M là kim loại nào?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • 2HCl + CaCO3 -> CaCl2 + H2O + CO2 (1)
  0,05
  2HCl + M2CO3 -> MCl2 + H2O + CO2 (2)
  \(\dfrac{4,787}{2M+60}\) \(\dfrac{4,787}{2M+60}\)
  nCaCO3 = \(\dfrac{5}{100}\)= 0,05(mol)
  nM2CO3 = \(\dfrac{4,787}{2M+60}\) (mol)
  mCO2 (1) = 0,05.44 = 2,2(g) mCO2 (2) = \(\dfrac{4,787}{2M+60}\).44 = \(\dfrac{210,681}{\left(2M+60\right)}\)g Sau khi hai muối đã tan hoàn toàn, cân trở lại vị trí cân bằng nên ta có
  mCaCO3 - mCO2 (1) = mM2CO3 - mCO2 (2)
  => 5 - 2,2 = 4,787 - \(\dfrac{210,681}{\left(2M+60\right)}\)
  => M = 23
  vậy M là Na
    bởi Hoàng Thông 18/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON