YOMEDIA
ZUNIA12

Hỗn hợp A dạng bột gồm Al và Fe. Trộn đều hỗn hợp A rồi chia làm 2 phần bằng nhau.

Cho phần 1 tác dụng với H2SO4 loãng dư thu được 0,784 l khí H2.

Cho phần 2 tác dụng với NaOH dư  thu được 0,336 l khí H2

(Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí được đo ở đktc). Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A nói trên.

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Xét phần 2: chỉ có Al tác dụng với NaOH 

  \(2Al + 2NaOH + 2H_{2}O \rightarrow  2NaAlO_{2} + 3H_{2}\)

    x                                                                 \(  \frac{3}{2} \)x

  \(n_{H_{2}}= 0,015 mol\)

  \(\rightarrow\) \(n_{Al}= 0,015 : \frac{3}{2}=0,01\)

  Xét phần 1: Vì 2 phần bằng nhau nên nAl p1 = nAl p2 = 0,01 mol

  \(Fe + H_{2}SO_{4} \rightarrow  FeSO_{4} + H_{2}\)

  y                                                       y

  \(2Al + 3H_{2}SO_{4} \rightarrow  Al_{2}(SO_{4})_{3} + 3H_{2}\)

  0,01                                                              0,015

  \(n_{H_{2} p1}= 0,035 mol\) = 0,015 + y 

  y = 0,02 (mol)

  nAl trong A = 0,02 mol  → mAl = 0,54 g

           nFe trong A = 0,04 mol →  mFe = 2,24 g

  → mA = 2,78 g

  Vậy  %mAl = \(\frac{0,54}{2,78}\) . 100% = 19,42%

           %mFe = 100% - 19,42% = 80,58%

    bởi het roi 06/05/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON