ON
ADMICRO
VIDEO

Hãy tính khối lượng dd Ca(OH)2 cần dùng và nồng độ % của dd muối sau phản ứng

Có 200ml dd HCl 0,2M

a) để trung hòa dd axit này cần bn ml dd NaOH 0,1M ? Tính nồng độ mol của dd muối sinh ra

b) Nếu trung hòa dd axit trên bằng dd Ca(OH)2 5% Hyax tính khối lượng dd Ca(OH)2 cần dùng và nồng độ % của dd muối sau phản ứng ( giả sử khối lượng riêng của dd HCl là 1g/ml)

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • a)PTHH:
  HCl + NaOH → NaCl + H2O
  nHCl = 0,04 (mol) = nNaOH = nNaCl
  =>VddNaOH = 0,04/0,1 = 0,4 (l) = 400 (ml)
  Vdd = VddNaOH + VddHCl = 0,6 (l)
  =>C(M) ≈ 0,067 (M)
  b) 2HCl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2H2O
  nCa(OH)2 = nCaCl2 = (1/2)nHCl = 0,02 (mol)
  (Nồng độ phần trăm = 25% ????)
  mCa(OH)2 = 1,48 (g)
  =>mdd(Ca(OH)2) = 5,92 (g)
  mddHCl = 220 (g)
  =>mdd = 225,92 (g)
  mCaCl2 = 2,22 (g)
  =>%mCaCl2 ≈ 0,98%

    bởi Trần Hiền 05/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1