AMBIENT

Giải thích hiện tượng khi AgCl hóa đen ngoài không khí?

bởi Lê Minh Hải 22/04/2019

Để AgCl (màu trắng) ngoài ánh sáng, thấy chuyển dần thành chất rắn màu đen. Giải thích hiện tượng trên

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • _Để ngoài ánh sáng thì kết tủa trắng chuyển dần thành đen.
    +AgCl bị phân hủy thành chất rắn màu đen Ag và khí Cl2.
    2AgCl(as)=>2Ag+Cl2
    bởi Nguyễn Long Nhật 22/04/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>