Chỉ dùng một thuốc thử hãy nhận biết bột của mỗi kim loại sau: Al, Cu, Ba

bởi Huong Duong 01/06/2019

Câu 1: Chỉ dùng một thuốc thử hãy nhận biết bột của mỗi kim loại sau: Al, Cu, Ba.

Câu 2: Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết mỗi kim loại sau: Al, Ag, Fe, Cu.

Câu 3: Chỉ dùng một thuốc thử hãy nhận biết mỗi dung dịch sau: NaOH, H2SO4, AgNO3, NaCl.

Câu trả lời (1)

 • 3,

  - Cho quỳ tím vào mỗi dd trên:

  + dd làm quỳ tím hóa đỏ là H2SO4

  + dd làm quỳ tím hóa xanh là NaOH

  + dd không đổi màu quỳ tím là AgNO3, NaCl

  - Cho NaOH vào 2 dd còn lại:

  + dd có kết tủa đen là AgNO3

  + dd không có hiện tượng xảy ra là NaCl

  pt: 2NaOH+2AgNO3--->2NaNO3+Ag2O+H2O

  bởi Nguyen HUY 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Lan Anh

  Cho 16,08 hỗn hợp A gồm Fe và Cu tác dụng vs dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ thu đc khí H2 dung dịch X và chất ko tan hỗn hợp đó cho tác dụng vs dung dịch H2SO4 đặc,nóng,dư thu đc 7,728l Khí SO2 ở đktc và dung dịch Y

  a)Viết PTHH

  b)Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A và thể tính H2 ở đktc (lít)

  c)Nhúng thanh kim loại M có hóa Trị II vào dung dịch X cho đến khi Phản ứng kết thúc thì khối lượg thanh kim loại M tăng thêm 4,8g.M là kim loại nào

  ai giúp mình vs mai mình học hóa rôì

 • Phan Thị Trinh

  Đốt nóng hỗn hợp CuO và FeO với Cacbon dư thu đựơc chất rắn A và khí B. Cho B td với nước vôi trong dư thu được 8 gam kết tủa. Chất rắn A cho td với dung dịch HCl 10% thì cần dùng một lượng vừa đủ axit là 73 gam.

  a. Tính thành phần % khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu ?

  b. Tính thể tích khí B (các khí đo ĐKTC) ?

 • Bánh Mì

  Hòa tan 10,8 gam hỗn hợp gồm kim loại kiềm hóa trị I và oxit của nó vào nước được 500ml dd A. Để trung hòa hết dd A cần 200ml dd H2SO4 1M. Xác định tên ki loại ở trên.

 • Nguyễn Trọng Nhân

  2, Hoàn thành phương trình theo sơ đồ sau :

  Cu \(\underrightarrow{O^{ }_2}\) CuO \(\underrightarrow{+HCl}\) CuCl2 \(\underrightarrow{+Fe}\) Cu

  3, Hòa tan 16g Fe2O3 vào 200g dung dịch H2SO4 19,6 % . Tính C% của chất tan sau phản ứng

 • Việt Long

  Hòa tan hoàn toàn 1,93 gam hỗn hợp 2 kim loại Fe và Al vào dd HCl dư, sau phản ứng thu được m gam muối và 1,456 lít khí H2 ở đktc. Giá trị của m là ?

 • Nguyễn Trà Long

  Bài 17: Hòa tan 18,4 g hh 2 kim loại hóa trị II, III trong dd HCl thu dd A và khí B. Đốt cháy khí B trong kk thu đc 9g nc . Cô cạn dd A thu đc ag muối khan.Tìm a

 • Bo Bo

  Cho 6.4 g kim loại M có hóa trị n vào dd HCl 10% vừa đủ ; phản ứng xong khối lượng dd tăng 4.8g

  a) Tính thể tích Hidro ( ĐKTC)

  b)Tìm kim loại?

 • Bánh Mì

  đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam hỗn hợp gồm Cu, Mg tronh õi thì thu dc một hỗn hợp oxit có 20% MgO và 80% CuO vè khối lượng. Hòa tan hỗn hợp vào dung dịch HCl 0,5M
  a/ xác định số gam mỗi kim loạii trong hỗn hợp đầu.
  b/ tính thể tích dung dịch HCl phải dùng để hòa tan hết lượng oxit kim lọai sau khi đốt cháy.

 • Van Tho

  đốt cháy hoàn toàn kim loại kali trong không khí thu được 9,4g chất rắn, hòa tan hết lượng chất rắn trên vào nước thu được 200ml dd bazơ.

  a. Viết PTHH.

  b. Tính khối lượng kim loại ban đầu.

  c. Tính thể tích không khí cần dùng (đktc).

  d. Tính nồng độ mol dd bazơ sau phản ứng.

  mong mọi người giúp em với ạ!!! khocroi

 • Lê Thánh Tông

  A là hỗn hợp gồm: Ba,Al,Mg.

  -Lấy m gam A cho tác dụng với nước tới khi hết phản ứng thấy thoát ra 3,36 lít H2 (đktc)

  -Lấy m gam A cho vào dung dịch xút dư tới khi hết phản ứng thấy thoát ra 6,72 lít H2 (đktc)

  -Lấy m gam A hòa tan bằng một lượng vừa đủ dd HCl thì thu được dd và 12,32 lít H2 (đktc)

  Hãy tính m gam và thần phần % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp