ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính khối lượng kết tủa thu được?

cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 đun nóng, sau một thời gian thu được 6,96 g hỗn hợp chất rắn X. cho X tác dụng hết với dd HNO3 0,1M vừa đủ thu được dd Y và 2,24 lít hỗn hợp khí gồm NO , NO2 có tỉ khối so với hidro là 21,8. Hấp thụ hết khí nung vào nước vôi trong dư thu được khối lượng kết tủa là: 

A. 5,5g

B. 6 g

C. 6,5 g

D.7g

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (2)

 
 
 
 • Bảo toàn electron nha bạn

  Phương trình:

  Fe2O3+3CO → 2Fe+3CO2

  Fe2O3+3CO →2Fe     +3CO2
  0,022 .....     0,0433 .....0,065

  Fe  →        Fe+3    + 3e
  0,0433...0,0433.......0,13

  N+5    +3e    → N+2
  0,015..0,045.....0,015

  N+5 +1e → N+4
  0,085...0,085...0,085

  Giải hệ phương trình:
  \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}} {a + b = 0,1}\\ {30{\rm{a}} + 46b = 4,36} \end{array}} \right. \to \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}} {a = 0,015}\\ {b = 0,085} \end{array}} \right.\)

  Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
  0.065 .........0,065

  mKết tủa = 0,065 . 100 = 6,5g

    bởi Nguyễn Quang Thanh Tú 07/11/2017
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • cảm ơn bạn 

   

    bởi nguyen thi huong huong 08/11/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1