YOMEDIA
VIDEO

Hỗn hợp khi X gồm N2 và H2 có tỉ khối hơi so với He bằng 1,8. Đun nóng trong bình kín một thời gian (có bột Fe làm xúc tác) thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối hơi so với He bằng 2. Hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 là

A. 10%

B. 20%

C. 25%

D. 5%

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (2)

 
 
 
 • Đáp án C

  MX = 4.1,8 = 7,2

  Xét 1 mol hỗn hợp gồm a mol N2 và b mol H2

  a + b = 1 và 28a + 2b = 7,2

  → a = 0,2 và b = 0,8 mol

  N2      +    3H2    ⇔     2NH3

  0,2           0,8

  x               3x              2x

  0,2-x       0,8-3x           2x

  → nY = 1 - 2x

  Mà MY = 4.2 = 8; mY = mX = 7,2

  → nY = 0,9 = 1 - 2x

  → x = 0,05 mol

  Vậy H = 0,05.100% : 0,2 = 25%

    bởi Nguyễn Thủy 28/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • C

    bởi Nguyễn Hồng Thanh 05/08/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1