Xác định công thức của oxit kim loại đã dùng

bởi Lan Anh 09/11/2018

khử hoàn toàn 2,552 gam một oxit kim lại cần 985,6 ml H2 (đktc) lấy toàn bộ lượng kim loại thoát ra cho vào dung dịch HCL dư thu được 739,2 ml H2 (đktc) xác định công thức của oxit kim loại đã dùng

Câu trả lời (2)

 • Đặt công thức oxit kim loại là MxOy a (mol)

  Ta có: \(O+H_2\rightarrow H_2O\)

  nO=ya=nH2(1)=0,044(mol)

  moxit=mKL+mO=mKL+16.0,044=2,552(g) ⇒ mKL=1,848(g)

  \(M+nHCl\rightarrow MCl_n+\dfrac{n}{2}H_2\)

  nM=xa=(2/n).nH2=0,066/n(mol)

  \(M_M=\dfrac{1,848}{\dfrac{0,066}{n}}=28n\Rightarrow n=2\Rightarrow M_M=56\left(g/mol\right)\Rightarrow Fe\)

  Ta có: \(\dfrac{xa}{ya}=\dfrac{x}{y}=\dfrac{\dfrac{0,066}{2}}{0,044}=\dfrac{3}{4}\)

  ⇒Fe3O4

  bởi Hương Nguyễn 09/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan