ADMICRO
VIDEO

X, Y là hai kim loại có electron cuối cùng là 3p1 và 3d6

a. Dựa vào bảng tuần hoàn, hãy xác định tên hai kim loại X, Y. 

b. Hòa tan hết 8,3 gam hỗn hợp X, Y vào dung dịch HCl 0,5M (vừa đủ), ta thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng thêm 7,8 gam. Tính khối lượng mỗi kim loại và thể tích dung dịch HCl đã dùng.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • a. Phân mức năng lượng của nguyên tử X và Y lần lượt là: 1s22s22p63s23p1 và 1s22s22p63s23p64s23d6.

  Cấu hình electron của nguyên tử X và Y lần lượt là: 1s22s22p63s23p1  và 1s22s22p63s23p63d64s2.

  Dựa vào bảng tuần hoàn ta tìm được X là Al và Y là Fe.

  b. Gọi số mol các chất trong hỗn hợp: Al = a mol; Fe = b mol.

  Ta có: 27a + 56b = 8,3 (1)

  2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 (2) 

      a     3a                   1,5a

  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (3) 

   b       2b                   b

  Khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng thêm 7,8 gam nên: 8,3 - mH2 = 7,8.

  Vậy: mH2 = 0,5 gam → nH2 = 0,25 mol → 1,5a + b = 0,25 (4)

  Từ (1) và (4) ta tìm được: a = 0,1 mol; b = 0,1 mol.

  mAl = 27.0,1 = 2,7 (gam); mFe = 56.0,1 = 5,6 (gam);

  VHCl = (3a + 2b) : 0,5 = 1 (lit).

    bởi bach hao 25/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON