ON
YOMEDIA
VIDEO

Viết biểu thức tính tốc độ của phản ứng theo thực nghiệm ?

Cho các phản ứng sau đây xảy ra ở Tok

2N2O5(k)<--->4NO2(K)+ O2(K

Lần lượt thực hiện các thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Lấy C(N2O5)=0.17 mol/l; tốc độ phân hủy V1=1.39.10-3mol/s

Thí nghiệm 2: Lấy C(N2O5)=0.34 mol/l; tốc độ phân hủy V1=2.78.10-3mol/s

Thí nghiệm 3: Lấy C(N2O5)=0.68 mol/l; tốc độ phân hủy V1=5.56.10-3mol/s

a)Viết biểu thức tính tốc độ của phản ứng theo thực nghiệm 

b)Tính hằng số tốc độ ở T0K

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
  • a) Từ kết quả thực nghiệm cho thấy phản ứng thuộc bậc nhất:

           V= k[N2O5]

    b)    k= \(\frac{{1,{{39.10}^{ - 3}}}}{{0,17}} = 8,{1765.10^{ - 3}}{s^{ - 1}}\)

      bởi Mai Rừng 11/11/2017
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1