YOMEDIA
NONE

Tính mCO2 biết đốt 3,2g Y cần 2,4.10^23 phân tử oxi?

để đốt cháy hết 3.2g hợp chất Y cần 2.4×1023phân tử O2 thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ 1:2.

a, tính khối lượng CO2 và hơi nước tạo thành.

b, tìm CTHH của Y, biết dY/H2 =8

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • nO2=2, 4. 1023/6. 1023=0. 4mol

  =>mO2=0. 4×32=12. 8g

  \(\Sigma\)mH2O+mCO2=12. 8+3. 2=16g

  Gọi số mol của CO2 là x

  =>nH20 =2x

  Ta có 44x+36x=16

  =>x=0. 2mol

  =>mCO2=0. 2×44=8. 8g

  =>mH2O=16-8. 8=7. 2 g

    bởi TôSô Nghị 09/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON