Tính khối lượng hỗn hợp NaHSO3 và Na2SO3

bởi hi hi 10/11/2018

1.Hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với H2SO4 dư thu được 2,24 lít khí (đktc). Mặt khác cho hỗn hợp tác dụng với H2SO4 đặc thu được 5,6 lít khí (đktc). Tính m ?

2. Hỗn hợp NaHSO3 và Na2SO3 tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác cho hỗn hợp tác dụng với HCl dư thu được 4,48 lít khí (đktc)

Câu trả lời (1)

 • 1)Tính m hh à bạn?

  Cho hh t/d vs H2SO4 dư chỉ có Fe p/ứ

  nH2=2,24/22,4=0,1(mol)

  Fe+H2SO4--->FeSO4+H2

  0,1_________________0,1

  mFe=0,1.56=5,6(g)

  Cho hh t/d vs H2SO4 đặc

  nSO2=5,6/22,4=0,25(mol)

  2Fe+6H2SO4--->Fe2(SO4)3+3SO2+6H2O

  0,1_______________________0,15

  Cu+2H2SO4--->CuSO4+SO2+2H2O(1)

  Theo pt(1):nCu=nSO2(1)=0,25-0,15=0,1(mol)

  =>mCu=0,1.64=6,4(g)

  =>mhh=6,4+5,6=12(g)

  bởi Nqoan Hiền Dâu's 10/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan