Tính khối lượng KMnO4 tối thiểu dùng để thu được oxi

bởi Nguyễn Thị Trang 18/10/2018

Một buổi làm thực hành thí nghiệm cần khoảng 12 lọ oxi, mỗi lọ khoảng 200ml. Tính khối lượng KMnO4 tối thiêùn dùng để thu được oxi

Câu trả lời (1)

 • \(2KMnO4\underrightarrow{to}K2MnO4+MnO2+O2\)

  Vo2 = 0,2 x 12 = 2,4 lit

  \(\Rightarrow\) \(n_{O2}=\dfrac{2,4}{24}=0,1mol\)

  \(\Rightarrow m_{KMnO4}=0,2X158=31.6gam\)

  bởi Hoàng Vinh 18/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan