ADMICRO
VIDEO

Nguyên tử của hai nguyên tố X, Y có phân mức năng lượng cao nhất lần lượt là 3p và 4s. Tổng số electron trên hai phân lớp này là 7, X không phải là khí hiếm. X, Y lần lượt là ?

Câu 21. Nguyên tử của hai nguyên tố X, Y có phân mức năng lượng cao nhất lần lượt là 3p và 4s.  Tổng số electron trên hai phân lớp này là 7, X không phải là khí hiếm. X, Y lần lượt là 

O A. Cl (Z=17) và Ca (Z=20). O B. Br (Z=35) và Mg (Z=12).  O C. Cl (Z=17) và Sc (Z=21). O D. Cl (Z=17) và Zn (Z=30). 

Câu 22. Cho cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố như sau: 

(1) 1s22s22p63s2  (2) 1s22s22p63s23p5 (3) 1s22s22p63s23p63d6 4s2  (4) 1s22s22p6 Các nguyên tố kim loại là 

O A. 2, 3, 4 O B. 1, 2, 4 O C. 2, 4 O D. 1, 3 

Câu 23. Nguyên tử nguyên tố Y có tổng số electron trên các phân lớp p là 11. Nguyên tố Y là O A. lưu huỳnh (Z = 16).

 O B. clo (Z = 17). O C. flo (Z = 9). O D. kali (Z = 19). 

Câu 24. Nguyên tử của nguyên tố R có 3 lớp e, lớp ngoài cùng có 3e. Vậy số hiệu nguyên tử của  nguyên tố R là: 

O A. 14 O B. 15 O C. 13 O D.

Câu 25. Tìm câu sai trong các câu sau: 

O A. Trong nguyên tử, hạt nơtron không mang điện. 

O B. Trong nguyên tử, lớp vỏ electron mang điện âm. 

O C. Trong nguyên tử, hạt nơtron mang điện dương 

O D. Trong nguyên tử, hạt nhân mang điện dương. 

Câu 26. Y có cấu hình e là 1s22s22p63s23p63d104s24p2. Vị trí của Y trong BTH O A. Chu kì 4, nhóm IIA. O B. Chu kì 4, nhóm IVB. 

O C. Chu kì 4, nhóm IVA. O D. Chu kì 5, nhóm IIA. 

Câu 27. Nguyên tố Bo có 2 đồng vị 11B (80%) và 10B (20%). Nguyên tử khối trung bình của Bo là 

O A. 10,4 O B. 10,2 O C. 10,6 O D. 10,8 

Câu 28. Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt bằng 82, hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện  là 22 hạt. Khối lượng (kg) của nguyên tử X là 

O A. 56.10-27 O B. 39.73.10-27 O C. 93,73.10-27 O D. 54.10-27 

Câu 29. Trong tự nhiên, cacbon có 2 đồng vị 126C(98,9%) và 136C. Phần trăm khối lượng của đồng vị  12 

6C trong phân tử CaCO3 là 

O A. 1,1% O B. 0,11% O C. 11,87% O D. 98,9%

Câu 30. Nguyên tử X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 34. Biết số nơtron nhiều hơn số proton  là 1. Số khối của X là: 

O A. 19 O B. 23 O C. 21 O D. 11 

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON