Nếu có được lượng khí oxi dùng trên cần phân hủy bao nhiêu gam thuốc tím KMnO4

bởi Phan Quân 08/11/2018

câu 1:thực hiện dãy biến hóa sau bằng phương trình minh họa kèm theo điều kiện của phản ứng nếu có____

FE2O3---> (1)FE---> (2)H2---> (3)H2O

các phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào

câu 2:đốt cháy 13g kẽm(ZN) trong ko khí

a:lập PTPƯ.tính khối lượng kẽm oxit (ZNO) sinh ra

b:tính thể tích ko khí cần dùng?(biết lượng oxi chiếm 1 phần 5 thể tích ko khí)

c:nếu có được lượng khí oxi dùng trên cần phân hủy bao nhiêu gam thuốc tímKMnO4

d:nếu đem lượng khí oxi trên để đốt cháy trong 2,24 lít khí hidro(đktc).tính khối lượng chất thu được sau phản ứng

Câu trả lời (1)

 • nZn = 0,2 mol

  2Zn + O2 --to--> 2ZnO

  0,2.....0,1...............0,2

  ⇒ mZnO = 0,2.81 = 16,2 (g)

  ⇒ Vkk = 0,1.22,4.5 = 11,2 (l)

  2KMnO4 ---to--> K2MnO4 + MnO2 + O2

  ⇒ mKMnO4 = 0,2.158 = 31,6 (g)

  nH2 = 0,1 mol

  2H2 + O2 ---to--> 2H2O

  Đặt tỉ lệ ta có

  \(\dfrac{0,1}{2}\) < 0,1

  ⇒ O2

  ⇒ mH2O = 0,1.18 = 18 (g)

  bởi Kuroba Yottsu 08/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan