YOMEDIA

Kim loại M là gì ?

bởi hi hi 11/11/2018

Hòa tan 6.9 gam 1 kim loại M vào 93.4 gam nước. Sau phản ứng thu được 100g dung dịch D. Kim loại M là gì ?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Vì 6,9+93,4 > 100g suy ra, sản phẩm có khí H2 thoát ra.

  Bảo toàn khối lượng => mH2 = 6,9+93,4-100=0,3g => nH2=0,15mol

  Gọi hóa trị của kim loại M là n.

  Vì M pứ với H2O, suy ra M thuộc nhóm IA hoặc IIA trong bảng tuần hoàn, do đó n nhận các giá trị là 1 và 2.

  PTHH: 2M + 2nH2O -> 2M(OH)n + nH2

  Mol:....\(\dfrac{2\times0,15}{n}\).................................0,15

  TH1: n=1 => nM=0,3 => MM=6,9/0,3=23 => M là Natri.

  TH2: n=2 => nM=0,15 => MM= 6,9/0,15=46 => Loại

  bởi Truong Khanh Nhi 11/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Hồng Nhâm

 • Anh Nguyễn

  1. Cho các nguyên tố sau: X. 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5 Y. 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 Z. 1s^2 2s^2 T. 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2. Nguyên tố s là:

  A. X,Z

  B. X,Y,Z

  C. Y,Z,T

  D. Y,Z

  2. Hòa tan hoàn toàn 17g hh 2 kim loại kiềm (IA) ở 2 chu kì liên tiếp trog bảg tuần hoàn trog nước (lấy dư) thì thu đc 6,72l khí H2 (ở đktc). Hai kim loại đó là:

  A. Li, Na

  B. Na, K

  C. K, Rb

  D. Li, K

  3. Cấu hình e của ion X2+ là 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^7. Trong bảg tuần hoàn các ngtố hóa học, ngtố X thuộc:

  A. chu kì 4, nhóm VIIIB

  B. chu kì 4, nhóm IXB

  C. chu kì 3, nhóm VIB

  D. chu kì 4, nhóm IIA

 • hi hi

  Dãy chất nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự tính phi kim tăng dần?

  A. Si<P<S<Cl

  B. Si<Cl<S<P

  C. Cl<P<Si<S

  D. Si<S<P<Cl

 • Lê Minh

  các nguyên tố sau ; 6O , 8O , 10Ne , 13Al , 15P , 17Cl , 19K , 20Ca

  - cho biết các nguyên tố nào là kim loại

  - cho biết nguyên tố nào thuộc s,p,d,f ? vì sao?

 • cuc trang

  Nguyên tử X có tổng số e trong các phân lớp p là 8 .Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điển dương của X là 10. Viết CH electron của các nguyên tử X và Y , xác định số e trên mỗi lớp , phân lớp nào có năng lượng cao nhất , phân lớp nào liên kết vs hạt nhân chặt chẽ nhất ?

 • hà trang

  Nguyên tử X ;Y co phân lớp ngoài cùng lần lượt là 4px ; 4sy .Biết 2 nguyên tố X ; Y không phải là khí hiếm .Tổng số electron trên 2 phân lớp ngoài cùng của X ; y là 7 electron . Xác định số hiệu của X ; Y

 • Nguyen Ngoc

  nguyên tử của nguyên tố X có tổng số các hạt cơ bản ( e,p,n) là 82 . Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn không mang điện là 22 hạt .

  a)Xác định số hiệu nguyên tử , số khối và kí hiệu nguyên tố

  b)viết cấu hình electron nguyên tử X và của các ion tạo thành X

 • Nguyễn Thị Thanh

  Làm giúp em mấy bài này với ạ : Bài 1 : Cho tổng số hạt p,n,e trong nguyên tử nguyên tố M là 82 hạt . Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22 hạt . Xác định số lượng các loại hattrọng nguyên tử nguyên tố M . Bài 2 : 0,25 mol một oxit sắt chứa 7,25.10^23 nguyên tử oxi và sắt . Hãy tìm CTHH của oxit sắt đó . Bài 3 : Đốt cháy 11,2g bột sắt trong không khí thu được 16g một oxit sắt .a, Tính khối lượng oxi đã phản ứng . b, Xác định CTPT của oxit sắt biết Fe có hóa trị II hoặc III.Bài 4 : Một loại đá vôi chứa 80% canxicacbonat , phần còn lại là tạp chất không bị phân hủy . a, Trong quá trình sản xuất vôi người ta thu được 8,4 tấn vôi sống và 6,6 tấn khí cacbonic . Hãy tính khối lượng đá vôi đem nung . b, Tính khối lượng canxioxit thu được nếu nung 5 tấn loại đá vôi nói trên đến phản ứng hoàn toàn và mCO2 sinh ra là 1,76 tấn . Bài 5 : Đốt cháy hoàn toàn m gam sắt kim loại cần dùng vừa đủ 0,672 lít O2 ở đktc thu được 3,48 gam một oxit sắt X. a, Tính m . b, Biết X nặng hơn CuO gấp 2,9 lần . Xác định CTHH của oxit sắt đó . Mọi người giải giúp em với ạ ;;-;; giải dễ hiểu giúp em với.

 • minh dương

  Cho biết nguyên tử một đồng vị bền của nguyên tố A có tổng số hạt là 80. Xác định kí hiệu nguyên tử của A

 • Cam Ngan

  Oxit cao nhất của một nguyên tử ứng với công thức RO3. Trong hợp chất của nó với hidro chứa 17.63% hidro về khối lượng. Xác định tên nguyên tố R.

 • sap sua

  Giups mình với!!!!! please!!!

  bài 1: C và D là 2 nguyên tố đứng kế tiếp nhau ở 1 chu kỳ trong hệ thống tuần hoàn. Tổng số khối của chúng là 51. Số notron của D lớn hơn C là 2 hạt. Trong nguyên tử C, số electron bằng với số notron. Xác định vị trí và viết cấu hình electron của C và D

  Bài 2: Trong phân tử M2X , tổng số hạt cơ bản là 140, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. Số khối của M lớn hơn số khối của X là 23. Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử M nhiều hơn trong X là 34. Tìm CTPT của M2X

 • thu hảo

  Câu 1:Hòa tan hết 0,8g 1 kim loại thuộc nhóm IIA vào dd HCl thì thu được dd Y à 0,448 lít khí hidro ở đktc. XĐ kim loại R

  Câu 2: Hòa tan hoàn toàn hai kim loại kiềm thổ A,B thuộc 2 CK liên tiếp vào dd HCl dư thu được 15,68 lít khí (đktc). XĐ kai kim loại và % về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

 • Hương Lan

  Đề bài: " A là kim loại thuộc nhóm llA. Cho m ( gam) A tan hoàn toàn trong 0,25 ( dm3) dd HCl 1 M (dư) thu được dung dịch X và 2,24 lit khí (đkc). Cô cạn dùm dịch X thu được 20,8 gam muối.

  a) Xác định tên kim loại A

  b) Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được m gam kết tủa. Tìm m gam ?

  Nhờ các anh , chi giải giúp em bài hóa này. Thanks

 • hi hi

  Hòa tan 6.9 gam 1 kim loại M vào 93.4 gam nước. Sau phản ứng thu được 100g dung dịch D. Kim loại M là gì ?

 • Mai Đào

  1. viết cấu tạo e của nguyên tử trong các trường hợp sau:

  - tổng số e trong phân lớp p là 7

  - tổng số e trong phân lớp s là 7

  - là nguyên tố p, có 4 lớp e, 3 e lớp ngoài cùng

  - là nguyên tố d, có 4 lớp e, 1 e lớp ngoài cùng

  - là nguyên tố s , có 4 lớp , 2 lớp e ngoài cùng

  - lớp M có 5 e

  2. viết cấu hình e đầy đủ trong các trường hợp

  - có 3 lớp e , lớp thứ 3 có 5 e

  - có 2 lớp e , phân lớp ngoài cùng của lớp thứ 2 có 1 e

  - có 3 lớp e, phân lớp ngoài cùng của lớp thứ 3 có 6 e

  Cho biệt nguyên tố nào là kim loai, phi kim, khí hiếm . tại sao ?

 • Thu Hang

  Hòa tan hoàn toàn 34,25 gam một kim loại A hóa trị II vào dd H2SO4 (1) dư thu được 0,5 gam khí H2 . Nguyên tử lượng của kim loại A là: A. 24(u) B. 23(u) C. 137(u) D. 40(u)

 • thu phương

  Mọi người giải cho tiết hai bài này giùm minh mới ạ

  Bài 1: Cho 0,72 g một kim loại M tác dụng hết với dung dịch HCL dư thì thu được 672ml khí H2( đktc) . Xác định tên kim loại

  Bài 2: Hoà tan hoàn toan 6,85 g một kim loại kiềm thổ R bằng 200ml dung dịch HCL 2M . Để trung hoà lượng axit dư cần 100ml dung dịch NaOH 3M. Xác định tên kim loại

 • Tram Anh

  Câu 1: Cho tổng số các loại hạt proton, notron electron trong nguyên tử của một của một nguyên tố X là 48. Biết trong nguyên tố X, tổng số các hạt mang điện tích nhiều hơn số không mang điện tích là 16 hạt.
  a.Xác định số hạt proton, notron và electron trong nguyên tử X ?
  b.Tính số khối của X ?
  c.Viết cấu hình electron nguyên tử của X? Nêu vị trí của X trong bảng tuần hoàn ( ô, chu kì, nhóm).
  d.X là kim loại, phi kim hay khí hiếm
  Câu 2: Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong hợp chất và ion:
  a.HClO;Cl2O5; KClO3 ; ClO4
  b.MnO2 ; Mn2O7 ; KMnO4
  c.SO2; SO3; H2SO4
  D.NO; NO2; HNO3
  Câu 3: Hãy viết công thức electron và công thức cấu tạo: O2; CO2; CH4; H2O; H2S; N2; NH3
  Câu 4: Xác định chất oxi hóa, chất khử, quá trình oxi hóa, quá trình khử và lập phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa khử sau theo phương thức thăng bằng electron?
  a.Cho MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc thu được MnCl2, Cl2 và H2O
  b.Cho Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng thu được Cu(NO3)2, NO và H2O
  c.Cho NH3 tác dụng với O2 thu được N2 và H2O
  d.Cho Zn tác dụng với dung dịch HNO3 thu được Zn(NO3)2, NO2 và H2O
  e.Cho Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc thu được MgSO4, S và H2O
  f.Cho H2 dư tác dụng với Fe2O3 nung nóng thu được Fe và CO2
  g.Cho Fe tác dụng với dung dịch CuSO4 thu được FeSO4 và Cu

 • Tra xanh

  X thuộc nhóm IV a trong hợp chất khí với H của X có 25% về klg . Tìm X, viết ct õit cao nhất của X

 • Nguyễn Hiền

  bài 1: Hỗn hợp X gồm hai muối cacbonat của 2 kim loại kiềm thổ ở 2 chu kì liên tiếp. Cho 7.65 gam X vào dung dịch HCl dư. Kết thúc phản ứng, cô cạn dung dịch thì thu được 8,75 gam muối khan. Tìm hai kim loại?

  bài 2: hỗn hợp A gồm bột Fe và Al. Để tác dụng vừa đủ với 11 gam A cần 12,8 gam bột S. Tính % số mol của Fe trong A?

  bài 3: Cho m gam hỗn hợp 2 kim loại Fe và Cu được chia làm 2 phần bằng nhau:

  - phần 1: Hòa tan hết vào dung dịch HCl dư thu được 5,6 lít H2 (đktc)

  - phần 2: Hòa tan hết vào dung dịch HNO3 dư thu được 10,08 lít NO (đktc).

  Tìm m ?

YOMEDIA