Hoàn thành chuỗi phản ứng hoá học sau: HCl ⇌ Cl2→Br2→I2

bởi Lê Văn Duyệt 08/11/2018

1.hoàn thành chuỗi phản ứng hoá học sau:

HCl ⇌ Cl2→Br2→I2

NaClO

2.hoàn thành chuỗi phản ứng hoá học sau:

HCl ⇌Cl2→FeCl3

NaCl→AgCl

Câu trả lời (1)

 •  

  Bài 1.

  2HCl -> H2 + Cl2

  Cl2 + 2NaBr -> 2NaCl + Br2

  Br2 + 2NaI -> 2NaBr + I2

  HCl -> NaClO ..........

  Bài 2.

  2HCl -> H2 + Cl2

  2Fe + 3Cl2 -> 2FeCl3

  HCl + NaOH -> NaCl + H2O

  NaCl +AgNO3 -> AgCl + NaNO3

  bởi Nguyễn Dung 08/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan