YOMEDIA
ZUNIA12

Dung dịch muối X và Y là chất nào sau đây?

Help me với........

Cho dung dịch muối X vào dung dịch muối Y, thu được kết tủa Z. Cho Z vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thấy thoát ra khí không màu; đồng thời thu được kết tủa T. X Y lần lượt là.

A. NaHSO4 và Ba(HCO3)2.           B. Ba(HCO3)2 và Ba(OH)2.  C. Na2CO3 và BaCl2.              D. FeCl2 và AgNO3.   

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • - Các phản ứng xảy ra:

  A.2NaHSO4 (X) + Ba(HCO3)2 (Y) →BaSO4¯ (Z) + Na2SO4 + 2CO2 + 2H2

     BaSO4 (Z) + H2SO4 : không xảy ra phản ứng

  B.Ba(HCO3)2 (X) + Ba(OH)2 (Y) → 2BaCO3¯ (Z) + 2H2O

     BaCO3 (Z) + H2SO4 → BaSO4¯ + CO2 + H2O

  Lưu ý: Y là dung dịch muối do đó đáp án B không thỏa mãn.

  C.Na2CO3 (X) + BaCl2 (Y) → BaCO3 (Z) + 2NaCl

     BaCO3 (Z) + H2SO4 → BaSO4¯ + CO2 + H2O                                                         

  D. FeCl2 (X) + AgNO3 (Y) →Fe(NO3)3 + AgCl¯ + Ag¯

     AgCl và Ag không tác dụng với H2SO4

    bởi bala bala 30/07/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON