ADMICRO
VIDEO

Cho \(KOH{\text{ }}\left( 1 \right),{\text{ }}Zn{\text{ }}\left( 2 \right),{\text{ }}Ag{\text{ }}\left( 3 \right),{\text{ }}Al{\left( {OH} \right)_3}\;\left( 4 \right),{\text{ }}KMn{O_4}\;\left( 5 \right),{\text{ }}{K_2}S{O_4}\;\) (6). Axit HCl tác dụng được với các chất:

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • HCl + KOH → KCl + H2O

  Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

  Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

  2KMnO4 + 16HCl → 5Cl2 + 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O

    bởi Bo Bo 25/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF