Các chất trong dãy nào sau đây được xếp theo trình tự tính axit tăng dần ?

bởi na na 13/11/2018

Các chất trong dãy nào sau đây được xếp theo trình tự tính axit tăng dần (Cho 14Si; 15P; 12Mg; 16S; 13Al; 11Na)

A. H2SiO3; Al(OH)3; Mg(OH)2; H2SO4

B. Al(OH)3; H2SiO3; H3PO4; H2SO4

C. NaOH; Al(OH)3; Mg(OH)2; H2SO4

D. H2SiO3; Al(OH)3; H3PO4; Mg(OH)2

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan