ON
YOMEDIA
VIDEO

Bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm những cơ quan nào?

câu 1 :

bộ máy nhà nc CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM gồm những cơ quan nào ? vì sao nói QUỐC HỘI là là cơ quan có quyền lực cao nhất ?

câu 2 :

nhà nc CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM là nhà nc của ai ? vì sao ?

câu 3 :

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN xã phường , thị trấn do ai bầu ra ? nêu nhiệm vụ của nhân dân

câu 4 :

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ do cơ quan nào bầu ra ? nêu 1 số việc em và gia đình em đến ủy ban để giải quyết

câu 5 :

học sinh thcs có quyền bỏ phiếu bầu cử ko ? công dân bao nhiêu tuổi có quyền bỏ phiếu

giải giùm mk nha mk cần gấp lw

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Câu 1:

  - Bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm có 4 cơ quan :

  1. Các cơ quan quyền lực, đại diện của nhân dân

  + Quốc hội

  + HĐND tỉnh, thành phố

  + HĐND huyện ( quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh )

  + HĐND xã, phường, thị trấn

  2. Các cơ quan hành chính nhà nước

  + Chính phủ

  + UBND tỉnh, thành phố

  + UBND huyện ( quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh )

  + UBND xã, phường, thị trấn

  3. Các cơ quan xét xử

  + Tòa án ND tối cao

  + Tòa án ND tỉnh, thành phố

  + Tòa án ND huyện, quận

  + Các tòa án quân sự

  4. Các cơ quan kiểm sát

  + Viện kiểm sát ND tối cao

  + Viện kiểm sát ND tỉnh, thành phố

  + Viện kiểm sát ND huyện, quận

  + Các viện kiểm sát quân sự

  - Vì Quốc hội cho nhân dân bầu ra, đặt trách nhiệm lên cán bộ ở Quốc hội. Và Quốc hội có nhiệm vụ làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp, làm Luật, sửa đổi Luật; quyết định các chính sách đối nội, đối ngoại. Những nguyên tắc cơ bản, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của nhân dân và bộ máy nhà nước.

  Câu 2 :

  - Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân.

  -Vì nhà nước ta là của dân. Nhân dân đoàn kết, kề vai sát cánh để giữ lấy nền độc lập dân tộc. Do dân bầu chọn, tín nhiệm để bảo vệ quyền lợi của nhân dân. Nhà nước đó lại do dân phê bình, xây dựng, giúp đỡ. Do đó, Người yêu cầu tất cả các cơ quan, nhà nước phải dựa vào nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân lắng nghe ý kiến và chịu sự kiểm soát của nhân dân. Chỉ có một Nhà nước thực sự của dân, do dân tổ chức, xây dựng và kiểm soát trên thực tế mới có thể là Nhà nước vì dân được. Đó là Nhà nước phục vụ lợi ích và nguyện vọng của nhân dân, không có đặc quyền đặc lợi, thực sự trong sạch, cần kiệm liêm chính.

  Câu 3 :

  - Đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường, thị xã do nhân dân cấp đó bầu ra.

  - Nhiệm vụ của nhân dân là :

  Bước vào thời kỳ chiến lược mới trong bối cảnh thế giới đang thay đổi rất nhanh, phức tạp và khó lường, Đất nước ta đứng trước nhiều khó khăn, thử thách. Toàn cầu hóa kinh tế tiếp tục phát triển về quy mô, mức độ và hình thức thể hiện những tác động tích cực và tiêu cực, cơ hội và thách thức đan xen, phức tạp. Cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ đã làm gia tăng các loại tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao và làm phát sinh một số phương thức, thủ đoạn mới. Những vấn đề trên đặt ra nhiều yêu cầu mới trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi mỗi người dân đặc biệt là thế hệ trẻ cần nhận thức rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

  Với mỗi ngời dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, thanh niên là lực lượng tri thức trẻ, năng động, sáng tạo, là trụ cột của nước nhà, có vai trò to lớn đối với sự phát triển của đất nước. Mỗi người cần phải có suy nghĩ nhận thức đúng đắn, không bồng bột trong suy nghĩ và hành động, đặc biệt trong tiếp thu, học hỏi cái mới cần chọn lọc văn hóa cho phù hợp với chuẩn mực xã hội, với truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Phải là một người có tránh nhiệm, nhiệt tình, niềm tin và sự hăng say trong mọi công việc, phấn đấu cho sự phát triển chung của xã hội và đất nước.

  Phải không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tránh mọi âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch lợi dụng để tuyên truyền, tác động nhằm thay đổi nhận thức, hệ tư tưởng, đặc biệt là giới trẻ, trụ cột của Đất nước, thúc đẩy diễn biến hoà bình. Chúng hướng lái theo hướng tôn sùng chủ nghĩa tư bản, tôn sùng tự do, dân chủ. Chúng còn cho du nhập những văn hóa lai căng, làm lệch lạc lối sống, dần dần để họ đánh mất các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc để tác động tới mỗi người, khuyến khích lối sống thục dụng, hưởng thụ, tự do vô tổ chức. Diễn biến hòa bình làm phai nhạt lí tưởng cách mạng của mỗi người, lòng tin của họ vào Đảng, vào chủ nghĩa xã hội dần giảm sút, gây ảnh hưởng cho việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Do vậy, hãy thực hiện tốt nhiệm vụ của mình để trở thành con người "vừa hồng, vừa chuyên" góp phần công sức đưa Đất nước tiến lên, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như lời Bác Hồ hằng mong muốn.

  Câu 4 :

  - Ủy ban nhân dân do HĐND bầu ra và là cơ quan chấp hành nghị quyết của HĐND, là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

  - Một số việc em và gia đình em cần lên ủy ban để giải quyết :

  + Làm giấy khai sinh

  + Đăng ký kết hôn

  + Xác nhận làm chứng minh nhân dân

  + Quyền sử dụng đất

  Câu 5 :

  - Học sinh THCS không có quyền bỏ phiếu bầu cử. Công dân trên 18 tuổi mới có quyền bỏ phiếu.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !

    bởi Bùi Thị Thanh 13/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1