công dân lớp 12

bởi Thảo Trang ngày 15/12/2017

bà lâm xây nhà lấn chiếm lối đi chung của cả xóm.hành vi này của bà lâm vi phạm dân sự, kỉ luật hay hình sự ?

Câu trả lời (3)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan

 • Chào mọi người. Mọi người hướng dẫn em bài này với ạ. Em cảm ơn .

  Trung hòa hoàn toàn 8,88 gam một amin (bậc một, mạch cacbon không phân nhánh) bằng axit HCl, tạo ra 17,64 gam muối. Amin có công thức là 

  A. H­2­NCH­2­CH­2­CH­2­CH­2­NH­2­.

  B. CH­3­CH­2­CH­2­­NH­2­.

  C. H­2­NCH­2­CH­2­­NH­2­        

  D. H­2­NCH­2­CH­2CH­2­NH­2­.

 • Cần giúp đỡ !!

  Điện năng từ một trạm phát điện được đưa đến một khu tái định cư bằng đường dây truyền tải một pha. Nếu điện áp tại nơi truyền tải tăng từ U lên 2U thì số hộ dân được trạm cung cấp đủ công suất điện tăng từ 93 hộ lên 120 hộ. Coi rằng công suất điện truyền đi từ trạm phát không đổi, công suất tiêu thụ điện của mỗi hộ dân như nhau và không đổi. Hệ số công suất trên đường truyền tải không đổi. Khi tăng điện áp tại nơi truyền tải lên 3U thì số hộ dân được trạm phát cung cấp đủ công suất điện sẽ là:

 • Hai este A, B là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử là C9H8O2, A và B đều cộng hợp với brom theo tỉ lệ mol là 1:1. A tác dụng với dd NaOH cho một muối và một andehit. B tác dụng với dd NaOH dư cho 2 muối và nước, các muối đều có phân tử khối lớn hơn phân tử khối của CH3COONa. Công thức cấu tạo thu gọn của A và B lần lượt là

       A. C6H5COOCH=CH2 và C6H5CH=CHCOOH.

       B. C6H5COOCH=CH2 và CH2=CHCOOC6H5.

       C. HCOOC6H5CH=CH2 và HCOOCH=CHC6H5.

       D. HCOOC6H5CH=CH2 và CH2=CHCOOC6H5.

 • Các bạn ơi, mình vô làm bài tập chung đi. Kì thi 2017 có mấy câu amin, amino,peptit lận ak. Mình khởi đâu một bài như sau nè.

  Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin no, đơn chức, là đồng đẳng liên tiếp của nhau (được trộn theo tỉ lệ mol 1 : 10 : 5 và thứ tự phân tử khối tăng dần) tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Công thức phân tử của ba amin là:

  A. C2H7N, C3H9N, C4H11N

  B. C3H7N, C4H9N, C5H11N

  C. CH5N, C2H7N, C3H9N

  D. C3H8N, C4H11N, C5H13N

 • Ý nghĩa Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7 - 1936?