Thảo Trang's Profile

Thảo Trang

Thảo Trang

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Thảo Trang đã đặt câu hỏi: công dân lớp 12 Cách đây 4 tháng

    bà lâm xây nhà lấn chiếm lối đi chung của cả xóm.hành vi này của bà lâm vi phạm dân sự, kỉ luật hay hình sự ?