Các hình thức thực hiện pháp Luật

bởi Tran Luong ngày 01/06/2017

Công ty x đã chấm dứt hợp đồng lao động với chị y sau khi chị vừa sing con, chị y đã khiếu nại, giám đốc công ty đã giải quyết cho chị. Hỏi giám đốc công ty trong trừơng hợp này đã thực hiện hình thức nào của pháp luật?

Câu trả lời (2)

  • Thi hành pháp luật
    bởi Kỳ Duyên ngày 26/11/2017
    Like (0)
  • áp dụng pl

    bởi Hà hạnh ngày 03/12/2017
    Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan