Tran Luong's Profile

Tran Luong

Tran Luong

01/05/1980

THPT Xuân Lộc

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • Tran Luong đã đặt câu hỏi: Các hình thức thực hiện pháp Luật Cách đây 1 năm

  Công ty x đã chấm dứt hợp đồng lao động với chị y sau khi chị vừa sing con, chị y đã khiếu nại, giám đốc công ty đã giải quyết cho chị. Hỏi giám đốc công ty trong trừơng hợp này đã thực hiện hình thức nào của pháp luật?

 • Tran Luong đã đặt câu hỏi: Các hình thức thực hiện pháp Luật Cách đây 1 năm

  Chị x bị công ty chấm dứt hợp đồng sau khi mới sinh con. Chị đã khiếu nại, giám đốc cũng đã giải quyết cho chị. Trong trường hợp này, chị x và giám đốc đã

  A, sử dụng p.luật và thi hành p.luật.    

  B. Sử dụng p.luật  và tuân thủ p.luật.

  C. Sử dụng p.luật và áp dụng p.luật