Tại sao châu Mĩ có thành phần chủng tộc đa dạng?

bởi Thanh Truc 08/10/2018

Câu 1:Giải thích tại sao châu Mĩ có thành phần chủng tộc đa dạng???

Câu 2:Trình bày đặc điểm dân cư và sự phân bố dân cư ở Châu Mĩ????

Câu 3:Trình bày đặc điểm nền nông nghiệp của Bắc Mĩ????

Câu trả lời (1)

  • cau 1

    Vì châu Mỹ trước kia có người Et-xki-mô và người Anh điêng sinh sống. sau đó, khi các nước tư bản phát triển họ cần thêm nguyên liệu nên có nhiều cuộc phát kiến địa lý mới. Sau khi Cô lôm bô tìm ra châu Mỹ, dân châu âu di cư sang ngoài ra họ còn đưa người Câu Phi sang làm nô lệ nên xuất hiện người lai nên châu Mỹ có thành phần chủng tộc đa dạng


    bởi Tran Nhat Minh 08/10/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan