Lãnh thổ châu Mĩ bao gồm các bộ phận nào?

bởi Mai Đào 30/10/2018

Câu 1. Dựa vào hình 1 , hãy :

a) Cho biết lãnh thổ Châu Mĩ bao gồm các bộ phận nào.

b) Nêu các dạng địa hình chủ yếu ở Châu Mĩ.

c) Giải thích sự đa dạng về khí hậu của Châu Mĩ.

Bài tập Ngữ văn

Câu 2. Phân tích các biểu đồ dưới đây, hãy :

a) So sánh tình hình tăng dân số của Châu Mĩ với thế giới giai đoạn 1850-2012.

b) Nhận xét về tỉ lệ dân số thành thị ở Bắc Mĩ, Trung và Nam Mĩ nam 2012. Nêu nguyên nhân của tình trạng đó.

Bài tập Ngữ văn

Câu 3. Cho bảng số liệu sau :

Bài tập Ngữ văn

Câu trả lời (1)

 • Câu 2 : a)

  Dân số thế giới tăng nhanh trong thế kỉ XIX và thế kỉ XX.

  - Gia tăng dân số tự nhiên của một nơi là số chênh giữa số trẻ sinh ra và số người chết đi trong một năm.
  - Gia tăng cơ giới do số người chuyển đi và số người từ nơi khác chuyến đến.
  - Gia tăng dân số là tổng số của gia tăng tự nhiên và gia tăng cơ giới.
  - Trong nhiều thế kỉ trước, dân số tăng hết sức châm chạp, do dịch bệnh, đói kém và chiến tranh.
  - Dân số thế giới tăng nhanh trong hai thế kí XIX và XX nhờ những tiến bộ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội và y tế.
  - Năm 2001, dân số thế giới đạt 6,16 ti người.
  - Bùng nổ dân số :
  + Xảy ra khi tỉ lệ gia tăng bình quân hàng năm của dân số thế giới đạt 2,1%.
  + Các nước đang phát triển có tỉ lệ gia
  -tăng dân số tự nhiên cao:.
  + Dân số tăng nhanh và đột biến dẫn đến sự bùng nổ dân số ở nhiều nước châu Á, Phi và Mĩ latinh.
  - Dân số tăng nhanh vượt quá khả năng giải quyết các vấn đề ăn, mặc, ở, học hành, việc làm... đã trở thành gánh nặng đôi với các nước có nền kinh tế chậm phát triển.
  - Các chính sách dân số và phát triển kinh tế - xã hội đà góp phần hạ thấp tì lệ gia tăng dân sô' ở nhiều nước.
  - Từ đầu Công nguyên cho đến thế kỉ XVI, dân số thế giới tăng chậm (vào đầu Công nguyên, dân sô' thê' giới chỉ có khoảng 300 triệu người; đến thế kỉ XVI, tăng gấp đôi, nhưng cùng chưa den 1 tỉ người).
  - Dân số thế giới bắt đầu tăng nhanh từ năm 1804 (1 tỉ người), tăng vọt vào năm 1960 đến năm 1987 (đường biểu diễn gần như dốc đứng).
  - Sau đó, dân số thế giới vẫn tiếp tục tăng nhanh.
  bởi Bui Thi Thoi 30/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan