Ôn thi HKI

bởi Ngo Huyen Anh 06/12/2018

Trình bày sự chuyển động của Trái Đất quay quanh mặt trời.

Câu trả lời (7)

 • Trình bày sự vận động của Trái Đất quanh Mặt Trời
  + Ngoài chuyển động quanh trục, Trái Đất đồng thời còn chuyển động quanh Mặt Trời theo quỹ đạo hình elip gần tròn.
  + Thời gian Trái Đất chuyển động một vòng quanh Mặt Trời là 365 ngày 6 giờ.
  + Trong khi chuyển động trên quỹ đạo ( quanh Mặt Trời ), trục Trái Đất lúc nào cũng giữ nguyên độ nghiêng 66 độ 33 phút và hướng nghiêng của trục không đổi. Sự chuyển động đó gọi là sự chuyển động tịnh tiến

  Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Trái Đất tự quay quanh trục nghiêng theo hướng từ Tây sang Đông 1 vòng trong 24 giờ
  • Người ta chia ra 24 khu vục giờ. Mỗi 1 khu vực có 1 giờ riêng. Đó là giờ khu vực.
  • Việt Nam ở khu vực 7. Anh ở khu vực 0. Đây là giờ G.M.T
  bởi Huất Anh Lộc 08/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • - Hướng chuyển động: từ Tây sang Đông 

  - Thời gian chuyển động: 365 ngày 6 giờ 

  - Quỹ đạo chuyển động: hình elip 

  - Trong khi chuyển động, trục Trái Đất vẫn giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng không đổi -> chuyển động tịnh tiến 

  - Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời làm sinh ra hiện tượng các mùa. Hiện tượng mùa ở 2 bán cầu có tính chất trái ngược nhau. 

  bởi Văn Hoàng Ân 09/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • - Hướng chuyển động: từ Tây sang Đông 

  - Thời gian chuyển động: 365 ngày 6 giờ 

  - Quỹ đạo chuyển động: hình elip 

  - Trong khi chuyển động, trục Trái Đất vẫn giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng không đổi -> chuyển động tịnh tiến 

  - Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời làm sinh ra hiện tượng các mùa. Hiện tượng mùa ở 2 bán cầu có tính chất trái ngược nhau. 

  bởi Văn Hoàng Ân 09/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • - Hướng chuyển động: từ Tây sang Đông 

  - Thời gian chuyển động: 365 ngày 6 giờ 

  - Quỹ đạo chuyển động: hình elip 

  - Trong khi chuyển động, trục Trái Đất vẫn giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng không đổi -> chuyển động tịnh tiến 

  - Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời làm sinh ra hiện tượng các mùa. Hiện tượng mùa ở 2 bán cầu có tính chất trái ngược nhau. 

  bởi Văn Hoàng Ân 09/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Các câu hỏi có liên quan

Được đề xuất cho bạn