ON
YOMEDIA
VIDEO

Rewrite the sentences without changing the meaning.

1)I get to work in half an hour.

->It takes..............................

2)It isn't important for you to finish the work today.

->You don't.........................................................

3)There are over eight hundred stamps in Tim's collection.

->Tim's collection.............................................................

4)You shouldn't eat too much meat.

->You'd........................................

5)Nam likes staying at home than going to the zoo.

->Nam.................................................................

6)Let's visit the beatiful Khmer temples of Angkor Wat this summer.

->How..............................................................

7)We didn't enjoy the trip beacause of the heavy rain.

->The heavy rain prevented............................

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1)I get to work in half an hour.

  ->It takes................me half an hour to get to work..............

  2)It isn't important for you to finish the work today.

  ->You don't................have to finish the work today.............................

  3)There are over eight hundred stamps in Tim's collection.

  ->Tim's collection..............has over eight hundred stamps............

  4)You shouldn't eat too much meat.

  ->You'd.............better not eat too much meat........

  5)Nam likes staying at home than going to the zoo.

  ->Nam..............prefers staying at home to going to the zoo....

  6)Let's visit the beatiful Khmer temples of Angkor Wat this summer.

  ->How...........about visiting the beautiful Khmer temples of Angkor Wat this summer?

  7)We didn't enjoy the trip beacause of the heavy rain.

  ->The heavy rain prevented...........us from enjoying the trip........

    bởi Lê Thị Hoài 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1