ON
ADMICRO
VIDEO

Change the sentences into reported speech

1.Her father told her " Never tell lie to your teacher"

->..................................................................

2. "Don't tell anyone or you'll be Sony" Mary warned her friend

->.....................................................................

3. Peter invited Nick " Would you like to stay for lunch ?"

->.................................................................

4. Tom said "Go and see tomorrow"

->....................................................

5. " What country do tou come from ?" said Bill

->..................................................................................

6. "Do you want to buy ant second hand -book ?" asked Ann

->...........................................................................

7. "Will you have time to play regularly " asked Tom

->...............................................................

8. " Why is the sky blue ?" my young daughter often asks

-> My young daughter often asks me...................................

9. "Who put salt in my coffee ?" he asked

->...................................................

10. " Why aren't you talking the exams ?" said Helen

->..............................................................

 

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1.Her father told her " Never tell lie to your teacher"

  ->her father told her never told lie to her teacher

  2. "Don't tell anyone or you'll be Sony" Mary warned her friend

  ->mary warned her friend not to tell anyone or he would be sony

  3. Peter invited Nick " Would you like to stay for lunch ?"

  ->peter invited nick to stay for lunch

  4. Tom said "Go and see tomorrow"

  ->tom told me to go and see the next day

  5. " What country do tou come from ?" said Bill

  ->bill said what country i came from

  6. "Do you want to buy ant second hand -book ?" asked Ann

  ->Ann asked me if i wanted to buy a second hand-book

  7. "Will you have time to play regularly " asked Tom

  ->tom asked me if i had time to play regularly

  8. " Why is the sky blue ?" my young daughter often asks

  -> My young daughter often asks me why the sky is blue

  9. "Who put salt in my coffee ?" he asked

  ->he asked me who put salt in his coffee

  10. " Why aren't you talking the exams ?" said Helen

  ->helen said to me why wasn't i talking the exams

    bởi Thảo Hương 07/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1