YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Thành phần không khí gồm:

  • A. 21% N2; 78% O2; 1% khí khác
  • B. 78% N2; 21% O2; 1% khí khác
  • C. 78% O2; 21%N2; 1% khí khác            
  • D. 100% O2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong không khí gồm 78% N2; 21% Ovà 1% khí khác.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 12710

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON