YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy 3,1g photpho trong bình chứa 5g oxi. Sau phản có chất nào còn dư?

  • A. Oxi
  • B. Photpho
  • C. Hai chất vừa hết
  • D. Không xác định được

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phương trình phản ứng:

  4P + 5O2    2P2O5

  Số mol của Photpho là:   \({n_P} = \frac{m}{M} = \frac{{3,1}}{{31}} = 0,1(mol)\)

  Số mol oxi là: \({n_{{O_2}}} = \frac{m}{M} = \frac{5}{{16 \times 2}} = 0,15625(mol)\)

  Lấy tỉ lệ số mol chia cho hệ số phản ứng ta có:

  \(\frac{{0,1}}{4} < \frac{{0,15625}}{2}\)  ⇒ Vậy oxi dư, Photpho hết

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 12714

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON