YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Điều kiện phát sinh phản ứng cháy là:

  • A. Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy
  • B. Phải đủ khí oxi cho sự cháy.
  • C. Cần phải có chất xúc tác cho phản ứng cháy
  • D. Cả A và B

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Điều kiện phát sinh phản ứng cháy là: chất phải nóng đến nhiệt độ cháy và phải đủ khí oxi cho sự cháy.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 115988

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF