YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khi thổi không khí vào nước nguyên chất, dung dịch thu được hơi có tính axit. khí nào sau đây gây nên tính axit đó?

  • A. Cacbonđioxit
  • B. Hidro
  • C. Nitơ
  • D. Oxi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khí đó là khí CO2

  CO2 + H2O ⇔ H2CO3

  Dung dịch H2CO3 là dung dịch axit 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 12713

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON