ON
ADMICRO

Hỏi đáp về Điều chế khí oxi - Phản ứng phân hủy - Hóa học 8

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 8 Bài 27 Điều chế khí oxi - Phản ứng phân hủy các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

VDO.AI

Danh sách hỏi đáp (533 câu):

 • thu phương Cách đây 2 năm

  Nung KClO3, người ta thu được KCl và 6,721 khí oxi (đktc).a Viết pt và hoàn thành pthh b tính lượng KCLO3 đã dùng c người ta dùng hết lượng oxi trên để đốt cháy hết đơn chất A thì thu được 13,2g AO2 thea sơ đồ phản ứng A + O2 ---> AO2

  29/04/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Lê Minh Cách đây 2 năm

  Để điều chế khí oxi người ta nung KClO3.Sau 1 thời gian nung ta thu đc 168,2 gam chất rắn và 53.76 lít khí O2(đktc)

  a)tính khối lượng KClO3 ban đầu đã đem nung

  b)tính % khối lượng mol KClO3 đã bị nhiệt phân

  29/04/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Thị Trinh Cách đây 2 năm

  Em hãy tường trình lại thí nghiệm điều chế oxi trong PTN?Có mấy cách thu khí oxi?PT?

  02/05/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Duy Quang Cách đây 2 năm

  1. Cho các chất ( dung dịch ) sau đây : \(Na_2CO_3\) ; \(CaCO_3\) ; \(K_2SO_4\) ; HCl ; \(Ba\left(OH\right)_2\) ; \(Ba\left(NO_3\right)_2\) ; \(Mg\left(OH\right)_2\) . Viết PTHH của các phản ứng xảy ra (nếu có) khi lần lượt cho các chất (dung dịch) trên tác dụng với nhau từng đôi một .
  2. Viết PTHH của các phản ứng nhiệt phân các muối sau :
  a) \(MgCO_3\) ; \(BaCO_3\) ( biết sản phẩm phản ứng là oxit kim loại và khí CO2 )
  b) \(NaNO_3\) ; KNO3 (biết sản phẩm phản ứng là muối nitrit kim loại và khí oxi)
  c) \(Mg\left(NO_3\right)_2;Cu\left(NO_3\right)_2;Pb\left(NO_3\right)_2\) (biết sản phẩm phản ứng là oxit kim loại , nitơ đioxit
  và oxi)

  08/05/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu hằng Cách đây 2 năm

  bài 1: cho các hóa chất sau đây:CaO, dung dịch HCl,\(KClO_3\), \(H_2O,Zn,P_2O_5.\)

  a.hai hóa chất nào ở trên dùng để điều chế khí \(O_2\)trong phòng thí nghiệm? viết phương trình hóa học của phản ứng

  b.hai hóa chất nào ở trên dùng để điều chế khí \(H_2\)trong phòng thí nghiệm? viết phương trình hóa học của phản ứng.

  c. hai hóa chất nào ở trên khi cho tác dụng với nhau tạo ra \(Ca\left(OH\right)_2\)? viết phương trình hóa học của phản ứng.

  d.hai hóa chất nào ở trên khi cho tác dụng với nhau tạo ra \(H_3PO_4?\) ? viết phương trình hóa học của phản ứng.

  08/05/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Viết Khánh Cách đây 2 năm

  Phản ứng phân hủy 410,1g hỗn hợp 2 muối: Kali Clorat và Kali Pemanganat thu được 73,92l O2(đktc). Tính khối lượng từng muối có trong hỗn hợp.

  Làm hộ mình với!

  08/05/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ha Ku Cách đây 2 năm

  Nung 15,8 gam KMnO4. hãy tính thể tích khí oxi thu được ở đktc.để thu được lượng oxi ở trên nếu dùng KCLO3 thi het bao nhieu gam? giup mink nha may bn

  08/05/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh dương Cách đây 2 năm

  Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxi bằng cách nhiệt phân KClO3 hay KMnO4 hoặc KNO3. Vì lý do nào sau đây?

  A. Dễ kiếm, rẻ tiền

  B. Giàu oxi và dễ phân hủy ra oxi.

  C. Phù hợp với thiết bị hiện đại.

  D. Không độc hại.

  Mong mọi người trả lời giúp mình.

  Cảm ơn!

  08/05/2019 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Bảo Việt Cách đây 2 năm

  Để thu được 9.1022hạt phân tử O2 cần

  a, Nung bao nhiêu (g) KMnO4

  b, Bao nhiêu (g) KClO3

  11/05/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Nguyễn Cách đây 2 năm

  Nhiệt phân hoàn toàn 15,8g KMnO4

  a) Tính thể tích khí O2 sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn

  b) Tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng

  Ae giúp mình lẹ lẹ

  11/05/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thụy Mây Cách đây 2 năm

  bài tập:nung 1 lượng KMnO4 thu được 28,4g chất rắn

  a, tính khối lượng KMNO4 đã nung

  b,tính thể tích khí O2 sinh ra

  13/05/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Cách đây 2 năm

  Nhiệt phân 79g Kali pemanganat thu đc hỗn hợp chất rắn X có khối lượn là 72,6g
  a) Tính thành phần % klg mỗi chất trog hỗn hợp X
  b) Tính hiệu suất phản ứng nhiệt phân là Kali pemanganat

  13/05/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hành thư Cách đây 2 năm

  Tính thể tích khi oxi thu được ở đktc

  a) Khi nhiệt phân hoàn toàn 23,7 KMnO4

  b) Nếu dùng 3,375g Al , tác dụng với lượng oxi thu được thì khi phản ứng kết thúc chất nào còn dư ? Khối lượng dư là bao nhiêu g ?

  14/05/2019 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Thị Trang Cách đây 2 năm

  thu khí Oxi trong phòng thí nghiệm là mấy cách? giải thích?

  14/05/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • cuc trang Cách đây 2 năm

  Nhiệt phân Fe (OH)3 sinh ra được gì . Viết PTHH?

  14/05/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo bo Cách đây 2 năm

  lập CTPT của A .biết đem nung 4,9% g một muối vô cơ A thì thu được 1344ml khí O\(_2\) ( đktc ) phần chất rắn còn lại chưa 52,35% K và 47,65% CL

  17/05/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Bảo An Cách đây 2 năm

  khi nung một vật thì ghi phương trình chữ là chất đó + oxi có đúng ko

  17/05/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thụy Mây Cách đây 2 năm

  Phân hủy 32,67g KClO3 có chứa 25% tạp chất. Tính thể tích oxi thu đc nếu H=90%

  Ng ta dùng a(g) hỗn hợp kim loại Fe và Mg để pứ hoàn toàn với lượng oxy trên. Tính a biết 2 kim loại có số mol bằng nhau

  17/05/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nung 1 mol KClO3 chứa 5% tạp chất thì SPƯ thu được bao nhiêu lít khí O2 ở đk phòng. Biết 1mol khó ở đk phòng có V=24l.

  17/05/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoàng My Cách đây 2 năm

  Nung m gam hỗn hợp A gồm KMnO4 và KClO3 thu được chất rắn B và O2, lúc đó KClO3 bị phân hủy hoàn toàn còn KMnO4 bị phân hủy không hoàn toàn. Trong B có 0,894 gam KCl chiếm 8,132% khối lượng. Trộn lượng oxi ở trên với không khí theo tỉ lệ 1:3 trong một bình kín thu được hỗn hợp X. Cho vào bình 0,528 gam cacbon rồi đốt cháy hết cacbon thu được hỗn hợp Y gồm 3 khí trong đó có CO2 chiếm 22,92% thể tích. Tính m (coi không khí gồm 20% thể tích là oxi còn lại là nitơ)

  17/05/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Trí Cách đây 2 năm

  Nung 400gam đá vôi chứa 90% CaCO3 phần còn lại là đá trơ. Sau một thời gian thu được chất rắn X và khí Y

  a.Tính khối lượng chất rắn X biết hiệu suất phân huỷ CaCO3 là 75%

  b. Tính % khối lượng CaO trong chất rắn X và thể tích khí Y thu được (ở ĐKTC)

  17/05/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Hải Cách đây 2 năm

  Tính số gam Kali clorat cần thiết để điều chế được :

  a) 48 g khí oxi ;

  b) 44,8 lít khí oxi (đktc).

  19/05/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Trung Phuong Cách đây 2 năm

  Tính khối lượng kali clorat đem phân hủy để điều chế một lượng oxi bằng lượng oxi thu được khi điện phân 5,4 g nước

  19/05/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Anh Cách đây 2 năm

  Mọi người ơi giúp em lam bài này ạ:

  Điều chế Oxi: - Tiến hành thí nghiệm

  - Hiện tượng

  Thu khí Oxi : - Tiến hành thí nghiệm

  - Hiện tượng

  Oxi tác dụng với sắt : - Tiến hành thí nghiệm

  Hiện tượng

  Làm ơn ghi rõ cách tiến hành và hiện tượng từng cái một

  20/05/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoàng duy Cách đây 2 năm

  Để điều chế õi trong phòng thí nghiệm người ta dùngKMnO4 hoặc KClO3. Nếu dùng 61,25g mỗi loại thì lượng thể tích khí oxi thu được ở mỗi loại là bao nhiêu? Biết hiệu suất phản ứng là 95% và thể tích đo được ở đktc

  21/05/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)