ON
ADMICRO

Hỏi đáp về Điều chế khí oxi - Phản ứng phân hủy - Hóa học 8

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 8 Bài 27 Điều chế khí oxi - Phản ứng phân hủy các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

VDO.AI

Danh sách hỏi đáp (533 câu):

 • Hạ Băng Cách đây 2 năm
  1 hình

  24/02/2020 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Hà Hoàng Cách đây 2 năm
  1 hình

  21/02/2020 |    5 Trả lời

  Theo dõi (0)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • NGuyễn Dân Huy Cách đây 2 năm

  để điều chế khí oxi , người ta nung KCIO3 . Sau một thời gian ta thu được 1 chất rắn và 73,56 lí khí O2 (dktc)
  a. Viết phương trình phản ứng xảy ra khi nung KCIO3
  b. Tính khối lượng KCIO3 ban đầu đem nung.
  c. Tính khối lượng chất rắn thu được.

  20/02/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tuyet Tran Cách đây 2 năm
  1 hình

  15/02/2020 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lưu Thành Trung Cách đây 2 năm

  Tính toán để biết trong các chất  sau chất nào giàu oxi hơn: KMnO4 ;KClO3; KNO3

  15/02/2020 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hải Đăng Cách đây 2 năm
  1 hình

  15/02/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • lê anh Cách đây 2 năm

  hoàn thành các phương trình sau chỉ ra sự oxi hóa phản ứng phân hủy phản ứng hóa học

  a.Fe+O2--->

  b.P+O2--->

  c.KNO3--->KNO2+O2

  d.CH4+O2->...+...

  f.N2O3+K2O---->KNO3

  g.AgNO3--->Ag2O+NO2+O2

  h.Na2O+H3PO4--->N3PO4+H2O

  16/01/2020 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Byun Baek Yeon Cách đây 2 năm

  Để điều chế khí oxi, người ta nung KClO3 . Sau một thời gian nung ta thu
  được 168,2 gam chất rắn và 53,76 lít khí O2(đktc). Tính hiệu suất phản ứng

  b.để thu được thể tích khí oxi như câu a. ở trên thì cần nung bao nhiêu g KMnO4 (biết hiệu suất phản ứng là 90%)

  2.Hòa tan hoàn toàn 7,8g hỗn hợp hai kim loại A và B có hóa trị II và III bằng dung dịch H2SO4, loãng vừa đủ thì thu được dd có hai muối tan và 8,96 lit khí H2

  a. viêt các pthh

  b.tính khối lượng muối khan thu được sau khi cô cạn đd sau Phản ứng

  c. Xác định tên và khối lượng kim loại trong hỗn hợp,biết số mol kim loại hóa trị III bằng 2 lần số mol kim loại hóa trị II và nguyên tử khối của kim loại hóa trị II bằng 8/9 nguyên tử khối của kim loại hóa trị III

  29/09/2019 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Viết Khánh Cách đây 3 năm

  Muốn có 13,44 lít khí Oxi điều kiện tiêu chuẩn thì nhiệt phân KMnO4 hay KClO3 Cần khối lượng ít hơn .giải thích

  17/04/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • na na Cách đây 3 năm

  Hãy tưởng tượng mình là nguyên tố oxi, hãy giới thiệu về bản thân.

  17/04/2019 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thuy linh Cách đây 2 năm

  Oxi Chiếm Bao Nhiêu Phần Trăm Trong Không Khí? Khi Không Cháy Còn Lại Bao Nhiêu Phần Trăm?

  20/04/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tấn Vũ Cách đây 2 năm

  Bài 3: Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế oxi bằng cách nung nóng kali clorat: KCLO3 ----> KCL + O2 . Hãy hoàn thành PTHH và trả lời những câu hỏi sau:

  a)Muốn điều chế 6,72 lít khí oxi ở đktc cần dùng bao nhiêu gam KCLO3 ??

  b) Nếu có 2,4 mol KCLO3 tham gia phản ứng, sẽ thu được bao nhiêu mol chất rắn và chất khí ??

  c) Nếu có 22,05g KCLO3 tham gia phản ứng, sẽ thu được bao nhiêu mol chất rắn và chất khí

  d) Nếu có 26,82g KCL tạo thành, hãy tính khối lượng KCLO3 cần dùng và thể tích khí oxi sinh ra ở đktc

  GIÚP MK VSkhocroi

  20/04/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Quân Cách đây 2 năm

  Cho các chất ; KMnO4, CO2, Zn, CuO, KClO3, Fe2O3, P2O5, CaO, CaCO3

  Hỏi trong số các chất trên, có những chất nào nhiệt phân thu đc O2 , tác dụng đc với H2O, làm đục nước vôi , vói H2? Viết các phương trình phản ứng sảy ra( ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)

  23/04/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Truc Ly Cách đây 2 năm

  Một buổi làm thực hành thí nghiệm cần khoảng 12 lọ oxi, mỗi lọ có dung tích khoảng 200 ml (ở điều kiện thường). Tính khối lượng KMnO4 tối thiểu cần dùng để thu được lượng oxi trên (cho rằng 1 mol khí chiếm thể tích 24 lít ở điều kiện thường và không có sự hao hụt trong quá trình điều chế khí).

  24/04/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoàng duy Cách đây 2 năm

  Bạn An nhiệt phân a gam KMnO4 thu được V1 lít O2 đktc

  Bạn Nam nhiệt phân b gam KClO3 thu được V2 lít O2 đktc

  Biết V1/V2=1,5 . Tính a/b

  25/04/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thu Hang Cách đây 2 năm

  Trong 1 giờ thực hành, giáo viên yêu cầu mỗi học sinh phải điều chế 11,2 lít O2 ( đktc)

  Bạn A nhiệt phân x gam KMnO4

  Bạn B nhiệt phân y gam KClO3

  Tính x,y

  25/04/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hy Vũ Cách đây 2 năm

  Phương trình nhiệt phân theo sơ đồ sau:

  2KMnO4->K2MnO4+MnO2+O2

  a/Tính Vkhis oxi (đktc) khi nhiệt phân 31,6g KMnO

  b/Tính khối lượng của CuO tạo thành khí cho lượng khí O2 sinh ra ở trên tác dụng hết với Cu

  25/04/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Trung Phuong Cách đây 2 năm

  Nêu các phương pháp thu khí oxi trong phòng thí nghiệm? Phương pháp nào ưu việt hơn? Giải thích vì sao?

  26/04/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • can tu Cách đây 2 năm

  a, tính thể tích khí oxi sinh ra khí nhiệt phân 24,5g KCLO3

  b, tính khối lượng kMno4 cần để điều chế 5,6lit khí o2

  26/04/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chai Chai Cách đây 2 năm

  Phân huỷ 122,5g KCLO3 thu được KCL và O2

  a, lập pt hoá học

  b, tính khối lượng KCL tạo thành

  c, tính thể tích khí oxi sinh ra ở đktc

  26/04/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Nguyễn Cách đây 2 năm

  Khi nhiệt phân KCl03, KMNO4 hoặc KNO3 đều thu được khí Oxi. Nếu dùng cùng 1 lượng các chất trên thì chất nào sinh ra khí Oxi với thể tích ở đktc là lớn nhất( biết KNO3 bị nhiệt phân sinh ra KNO2 và O2

  26/04/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Trần Cách đây 2 năm

  đốt nhôm trong khí oxi thu được 10,2 gam Al2O3 . Tính số gam KMnO4 cần dùng để có được lượng oxi cho Phản ứng

  Mk cần lắm , cảm ơn các bạn

  26/04/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh thuận Cách đây 2 năm

  câu 1.Tính khối lượng KMnO4cần dùng để điều chế được 12L khí O2 ở điều kiện thường ?

  câu 2.tính thể tích khí O2 thu được ở đktc khi nung nóng hoàn toàn 39.5 g KMnO4?

  Mn giúp mik với để mik dò kết quả coi thử đúng không.

  26/04/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Khánh Linh Cách đây 2 năm

  Hiện tượng gì xảy ra nếu đun nóng kali pemanganat rồi đưa tàn đóm đỏ vào miệng ống nghiệm và hòa tan chất rắn sau phản ứng vào nước?

  29/04/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Anh Hưng Cách đây 2 năm

  hiện tượng khi đun nóng kclo3

  29/04/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)