Tính thể tích khi oxi thu được khi nhiệt phân 23,7g KMnO4?

bởi hành thư 14/05/2019

Tính thể tích khi oxi thu được ở đktc

a) Khi nhiệt phân hoàn toàn 23,7 KMnO4

b) Nếu dùng 3,375g Al , tác dụng với lượng oxi thu được thì khi phản ứng kết thúc chất nào còn dư ? Khối lượng dư là bao nhiêu g ?

Câu trả lời (1)

 • PT: 2KMnO4 ---t°----> K2MnO4 + MnO2 + O2
  a) nKMnO4=23,7/158= 0,15(mol)
  Theo phương trình trên ta có :
  nO2=1/2.nKMnO4 =1/2.0,15=0,075(mol)
  =>VO2=0,075.22,4=1,68(g)
  b) nAl=3,375/27=0,125(mol)
  nO2=1,68/32=0,025(mol)
  Pt: 4Al + 3O2 ---t°---> 2Al2O3
  4mol 3mol
  0,125 0,0525
  0,0312>0,075
  =>Al dư
  Theo phương trình trên ta có :
  nAlpư=4/3 .nO2=4/3.0,025=0,07(mol)
  nAldư= 0,125 - 0/07= 0,055(mol)
  mAldư=0,055.27=1,485(gam)

  bởi Trần Tán An 14/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan