Để thu được 9.10^22 hạt phân tử O2 cần nung bao nhiêu gam KMnO4?

bởi Trần Bảo Việt 11/05/2019

Để thu được 9.1022hạt phân tử O2 cần

a, Nung bao nhiêu (g) KMnO4

b, Bao nhiêu (g) KClO3

Câu trả lời (1)

 • \(n_{O_2}=\dfrac{9.10^{22}}{6.10^{23}}=0,15\left(mol\right)\)

  a) PTHH: 2KMnO4 -to-➤ K2MnO4 + MnO2 + O2

  Theo PT : \(n_{KMnO_4}=2n_{O_2}=2.0,15=0,3\left(mol\right)\)

  \(m_{KMnO_4}=0,3.158=47,5\left(g\right)\)

  b) PTHH: 2KClO3 -to-➤ 2KCl + 3O2

  Theo PT: \(n_{KClO_3}=\dfrac{2}{3}n_{O_2}=\dfrac{2}{3}.0,15=0,1\left(mol\right)\)

  \(m_{KClO_3}=0,1.122,5=12,25\left(g\right)\)

  bởi Tiẻu Thanh Mai 11/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan