AMBIENT

Viết PTHH khi phân hủy KMnO4 và KClO3?

bởi Hoàng My 17/05/2019

Nung m gam hỗn hợp A gồm KMnO4 và KClO3 thu được chất rắn B và O2, lúc đó KClO3 bị phân hủy hoàn toàn còn KMnO4 bị phân hủy không hoàn toàn. Trong B có 0,894 gam KCl chiếm 8,132% khối lượng. Trộn lượng oxi ở trên với không khí theo tỉ lệ 1:3 trong một bình kín thu được hỗn hợp X. Cho vào bình 0,528 gam cacbon rồi đốt cháy hết cacbon thu được hỗn hợp Y gồm 3 khí trong đó có CO2 chiếm 22,92% thể tích. Tính m (coi không khí gồm 20% thể tích là oxi còn lại là nitơ)

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Gọi a, b là số mol của KClO3 và KMnO4
  TH1 : Y có CO2, N2 và O2 dư
  KClO3 ----> KCl + 3/2 O2

  2 KMnO4 ----> K2MnO4 + MnO2 + O2

  gọi nO2 = x ; =>nO2/kk = 3x*0.2 = 0.6x , nN2 = 3x*0.2 = 2.4x
  hh khí gồm nO2 = 1.6x ; nN2 = 2.4x
  Pt
  C + O2 ---> CO2
  n CO2 = nC = 0. 528/12 = 0.044
  hh khí gồm : n CO2 = 0.044 ; nO2 = 1.6x - 0.044 ; nN2 = 2.4x
  => 0.044 + 1.6x - 0.044 + 2.4x = 0.044*100/22.92
  <=> x = 0.048
  => mhh đầu = mY + mO2 = 0.894*100/8.132 + 0.048*32 = 12.53
  TH 2 : Y có CO, CO2, N2
  bảo toàn C : nCO + nCO2 = nC = 0.044 => nCO = 0.044 - nCO2
  bảo toàn O : 0.5*nCO + nCO2 = nO2 = 1.6a
  thay * vào được 0.5*(0.044 - nCO2) + nCO2 = 1.6a =>nCO2 = 3.2a- 0.044
  tổng mol hh : nCO + nCO2 + nN2 = 0.044 + 2.4a
  =>(3.2a - 0.044 )/( 0.044 + 2.4a ) = 22.92/100
  a = sấp sỉ 0.02
  => m = m rắn + mO2 = 0.894*100/8.132 + 0.02 * 32 = 11,646 gam

  bởi Phùng Chính 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>